0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak funkcjonuje Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest instytucją wprowadzoną ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r. Celem wprowadzenia tej instytucji było zapewnienie sprawnego, rzetelnego oraz aktualnego dostępu do informacji dotyczących wypłacalności przyszłych kontrahentów.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - kiedy trafia do niego dłużnik?

Wpisu do RDN dokonuje sąd, działając z urzędu. Z taką sankcją muszą liczyć się: 

  • osoby fizyczne posiadające i prowadzące działalność gospodarczą, które ogłosiły upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony przez sąd;
  • osoby fizyczne, przeciwko którym została umorzona egzekucja z powodu niemożności pozyskania sumy wyższej od opłat egzekucyjnych; 
  • dłużnicy zobowiązani do ujawnienia majątku;
  • osoby fizyczne, które na mocy decyzji organu postępowania upadłościowego straciły przywilej prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz przywilej pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
  • dłużnicy alimentacyjni z zaległością spłat, przekraczającą okres sześciu miesięcy.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - czy wierzyciel może wpisać do niego dłużnika?

Jeżeli wierzyciel chciałby, aby jego dłużnik znalazł się w RDN, musi wystąpić do sądu z wnioskiem o wpis, przedkładając tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi (jeśli w ciągu 30 dni dłużnik nie dokonał zapłaty). Następnie sąd wpisuje dłużnika do Rejestru w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Wykreślenie dłużnika z RDN następuje po upływie 10 lat od wpisu lub na wniosek dłużnika w przypadku, gdy tytuł wykonawczy został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - jak sprawdzić, czy figuruje w nim nasz kontrahent?

Obecnie można sprawdzić kontrahenta jeszcze szybciej. Mianowicie można uzyskać podstawowe informacje o kontrahencie w Internecie i to całkowicie bezpłatnie. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.ms.gov.pl, a następnie odszukać zakładki: Rejestry i Ewidencje →Krajowy Rejestr Sądowy →Elektroniczny dostęp do KRS → Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istnieje tez możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu/wyciągu z RDN poprzez stronę www.ekrs.pl. Ta usługa niestety jest płatna, ale korzyścią jest otrzymanie odpisu od ręki.

Inną metodą sprawdzenia kontrahenta jest udanie się do sądu rejestrowego i przejrzenie akt rejestrowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów