0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wózek widłowy a prawo jazdy - czy jest konieczne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy osoba, która posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może obsługiwać wózek widłowy? Co na ten temat mówi Kodeks Karny? Sprawę wyjaśnia ekspert prawny HaloPrawo.pl

Wózek widłowy to nazwa potoczna. W rzeczywistości ustawodawca posługuje się nazwą - wózek jezdniowy podnośnikowy (np. z mechanicznym napędem podnoszenia).

Wózek widłowy – niezbędne kwalifikacje

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych. Kwalifikacje, te powinny zostać uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne konieczne jest zdanie egzaminu, przeprowadzanego na podstawie przepisów o trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Do obsługi wózków jezdniowych (inne niż z mechanicznym napędem podnoszenia) dopuszcza się osobę, która:

  1. ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

  2. posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

  3. spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

Do obsługi wózka może przystąpić osoba posiadająca kategorię prawa jazdy, ale także taka osoba, która prawa jazdy nie posiada. Zatem osoba, która posiada prawo jazdy nie musi mieć ukończonego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez UDT i na odwrót.

Utrata prawa jazdy nie przekreśla prowadzenia wózków widłowych

Podsumowując, nawet jeśli zostanie orzeczona utrata prawa jazdy wobec pracownika, który na co dzień obsługuje i kieruje wózkami widłowymi, to nie stoi to na przeszkodzie do dalszego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Utrata prawa jazdy nie ma wpływu na poruszanie się wózków widłowych, także dlatego, że wózki nie mogą prawnie zostać dopuszczone jako pojazd do jazdy w ruchu drogowym na drodze publicznej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów