0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wózek widłowy - odliczenie VAT od paliwa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi 1 kwietnia 2014 roku w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, podatnicy mają wiele wątpliwości. Niejasności pojawiają się m.in. w kwestii odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do napędu wózków widłowych. Jaką wysokość VAT od zakupu paliwa mogą odliczać podatnicy wykorzystujący wózek widłowy w działalności?

Odliczanie VAT od paliwa do pojazdów samochodowych

Znowelizowana ustawa wprowadziła ograniczenie w odliczaniu VAT od paliwa i innych wydatków ponoszonych w trakcie użytkowania pojazdów samochodowych, wykorzystywanych zarówno w działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych. Podstawowa zasada dla tego typu pojazdów (o ładowności do 3,5 tony nieposiadających homologacji producenta, bądź dodatkowego badania technicznego potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki do uznania go według ustawy za ciężarowy) to prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków eksploatacyjnych oraz od 1.07.2015 r. 50% podatku VAT od zakupu paliwa (art. 86a ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług).

W przypadku tego typu pojazdów, ale wykorzystywanych wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego od kosztów związanych z ich eksploatacją, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Jednym z podstawowych warunków jest zgłoszenie pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26 w określonym ustawą terminie. Konieczne jest również prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, która wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W przypadku pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony od paliwa i wydatków eksploatacyjnych odliczany jest VAT w 100%, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych ustawą.

Wózek widłowy a definicja pojazdu samochodowego

W znowelizowanej ustawie wprowadzono zapis, który definiuje pojęcie samochodu. Zgodnie z ustawą jest to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Natomiast wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami.

Mając na uwadze odesłanie przez ustawodawcę do przepisów prawa o ruchu drogowym, należy uznać, że ograniczenie w odliczeniu podatku VAT obejmuje pojazdy silnikowe, których konstrukcja stwarza możliwość poruszania się z prędkością większą niż 25 km/h.

Ze względu na to, że wózek widłowy nie mieści się w definicji pojazdu samochodowego, podatnik ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do jego napędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów