0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Motocykl - odliczenie VAT od zakupu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Motocykl co do zasady jest tańszy od samochodu - nie tylko, jeśli chodzi o ich zakup, ale także eksploatację. Ze względu na ten fakt, przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na zakup nie czterech, a właśnie dwóch kółek. Pojawia się jednak pytanie: czy i na jakich zasadach można odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla?

Motocykl a pojazd samochodowy

Ustawa o VAT wskazuje, iż pojazd samochodowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Mając na uwadze odesłanie przez ustawodawcę do przepisów prawa o ruchu drogowym, należy uznać, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy (wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyjątkiem ciągnika rolniczego).

W myśl ustawy prawa o ruchu drogowym, za motocykl uznać należy natomiast pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy (określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół).

Motocykl a prawo do odliczenia VAT

W związku z faktem, iż motocykl zgodnie z przepisami uchodzi za pojazd samochodowy od jego zakupu (oraz wydatków związanych z jego eksploatacją) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na tych samych zasadach co od zakupu samochodu.

Motocykl - 100% odliczenia VAT

Zgodnie ze zmianami przepisów odnośnie odliczania VAT od pojazdów firmowych, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r., podatnikowi przysługuje prawo do 100% odliczenia VAT od zakupu pojazdów samochodowych oraz wydatków eksploatacyjnych. Pod warunkiem jednak, że pojazd ten przeznaczony jest wyłącznie na cele firmowe. Jeśli pojazd nie jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej na podstawie cech konstrukcyjnych, możliwość odliczenia 100% VAT od związanych z nim wydatków wiąże się z:

  • obowiązkiem zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym - druk VAT-26,

  • koniecznością prowadzenia szczegółowej kilometrówki dla celów VAT,

  • ustaleniem zasad używania pojazdu w firmie.

Dodatkowe obowiązki nałożone na podatnika mają pomóc w wykluczeniu nawet potencjalnej możliwości wykorzystania pojazdu dla celów innych niż firmowe. W związku z powyższym odliczenie 100% VAT od zakupu motocykla i wydatków eksploatacyjnych (w tym również paliwa) jest możliwe tylko po spełnieniu postawionych przed ustawodawcę wymagań.

Motocykl - 50% odliczenia VAT

Od wydatków związanych z pojazdami osobowymi, przeznaczonymi do użytku „mieszanego”, co do zasady przysługuje prawo 50% odliczenia VAT. Wyjątek stanowi zakup paliwa, od którego w przypadku pojazdu o przeznaczeniu mieszanym obowiązuje całkowity zakaz odliczania VAT do 30 czerwca 2015 r.

Podsumowując, przedsiębiorca będzie miał możliwość pełnegoodliczenia podatku VAT od zakupumotocykla oraz pozostałych wydatków związanych z jego eksploatacją (w tym również paliwa), pod warunkiem, że zgłosi pojazd w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26 oraz będzie prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu.

Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną dopełnione, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 50% podatku naliczonego od zakupu motocykla i innych wydatków eksploatacyjnych, w tym również paliwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów