Poradnik Przedsiębiorcy

Współczynnik urlopowy - 2016

Jeśli w trakcie roku zostaje rozwiązana lub kończy się umowa o pracę z pracownikiem, należy sprawdzić czy nie posiada on niewykorzystanego urlopu. Jeśli tak jest, pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W celu prawidłowego wyliczenia kwoty ekwiwalentu niezbędny jest do tego współczynnik urlopowy.

Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy uzależniony jest od liczby dni wolnych oraz świąt wolnych ustawowo wypadających w danym roku kalendarzowym. W związku z tym najczęściej co roku należy go wyliczać na nowo. Co ważne, obliczony współczynnik urlopowy na dany rok obowiązuje jedynie dla pracowników zatrudnionych na cały etat. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu stosują ten sam współczynnik, jednak pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Współczynnik urlopowy w 2016 roku wynosi:

[366 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolne)] : 12 = 21.

Współczynnik urlopowy w 2016 roku

Poniższa tabela przedstawia współczynnik urlopowy w zależności od wielkości etatu w 2016 roku:

Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika ekwiwalentu

pracownicy pełnoetatowi

21

pracownicy na ¾ etatu

15,75

pracownicy na ½ etatu

10,5

pracownicy na ⅓ etatu

7

pracownicy na ¼ etatu

5,25