0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty z uwagi na COVID-19

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Epidemia koronawirusa nie oszczędza nikogo, uderzając głównie w gospodarkę. W walce z COVID-19 rząd wysuwa ciężką broń – tzw. tarczę antykryzysową, która ma zapewniać polskim przedsiębiorcom wsparcie w okresie gospodarczej stagnacji. Wśród udogodnień wprowadzonych przez ustawodawcę jest m.in. wsteczne rozliczenie poniesionej straty.

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty – kiedy jest możliwe?

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r., wprowadza możliwość odliczenia straty podatkowej wstecz. Z możliwości tej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • w 2020 r. ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

  • w 2020 r. uzyskali łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r.

W przypadku spełnienia powyższych warunków możliwe jest odliczenie jednorazowo straty podatkowej w wartości nie wyższej niż 5 000 000 zł od dochodu/przychodu uzyskanego w 2019 r. Odliczenia straty można dokonać wyłącznie w ramach tej samej działalności, w której poniesiono stratę.

Na odliczenie straty podatkowej podatnik ma 5 kolejno po sobie następujących lat podatkowych. Po upływie wskazanego terminu strata podlega przedawnieniu.
Przykład 1. 
Pan Łukasz poniósł w 2020 r. stratę podatkową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w wysokości 500 000 zł. W 2020 r. uzyskane przez niego przychody były niższe w stosunku do tych uzyskanych w 2019 r. w identycznym okresie o 60%. Czy wsteczne rozliczenie poniesionej straty jest możliwe do zastosowania w przypadku pana Łukasza?

Z uwagi na fakt, że spełnione zostały warunki uprawniające do odliczenia straty podatkowej, pan Łukasz będzie mógł dokonać odliczenia straty w wysokości 500 000 zł w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r.

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty, gdy zeznanie zostało już złożone

Odliczenia straty można dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok 2019. Jest to możliwe w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, a także opłacających podatek liniowy, jednak nie w przypadku ryczałtowców, którzy zwyczajowo nie odliczają wartości poniesionych kosztów.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik zmienia formę opodatkowania z zasad ogólnych lub podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany – wówczas ma on możliwość odliczenia straty wykazanej w latach poprzednich. Podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej także nie mogą skorzystać z odliczenia straty podatkowej. Warto wskazać, że straty poniesione np. w ramach najmu prywatnego nie mogą być odliczane w ramach działalności w przypadku, gdy najem staje się przedmiotem prowadzonej działalności podatnika i na odwrót.

Ustawodawca dał również możliwość odliczenia straty podatkowej tym podatnikom, którzy złożyli już zeznanie roczne za 2019 r. W takim przypadku celem odliczenia straty konieczne jest złożenie korekty zeznania rocznego.

Przykład 2.

Pani Iwona w 2019 r. z tytułu najmu prywatnego poniosła stratę w wysokości 50 000 zł. Od 2020 r. najem stał się przedmiotem prowadzonej przez podatniczkę działalności. Przychody z najmu uzyskane w 2020 r. były niższe w stosunku do tych uzyskanych w 2019 r. o 52%. Czy Pani Iwona może skorzystać z odliczenia straty?

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty nie jest możliwe w przypadku pani Iwony z uwagi na fakt, że strata została poniesiona w ramach najmu prywatnego, zatem nie może zostać odliczona w prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin na złożenie zeznania rocznego za 2019 r. w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą został wydłużony do 31 maja 2020 r.
Wsteczne rozliczenie poniesionej straty to tylko jedno z udogodnień wprowadzonych przez ustawodawcę w celu wsparcia polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pakiet ulg i zwolnień oferowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest dużo szerszy.

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty w systemie wfirma.pl

Podatnicy prowadzący swoją ksiegowość indywidualnie za pomocą systemu wfirma.pl w prosty i szybki sposób mogą dokonać odliczenia straty z działalności w zeznaniu rocznym, w tym także w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy. Aby było to możliwe konieczne jest wprowadzenie straty podlegającej odliczeniu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie należy kliknąć na pole DODAJ ODLICZENIE i uzupełnić dane:

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty

Strata wprowadzona w ten sposób zostanie wykazana w składanym zeznaniu rocznym automatycznie w odpowiednim polu:

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty

Natomiast w celu wstecznego rozliczenia straty zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej należy złożyć korektę deklaracji rocznej za 2019 rok i dokonać ujęcia straty za 2020 rok w załączniku PIT/O w części B, poz. 31 i 32 - w przypadku występowania jako podatnik lub 33 - w przypadku występowania jako małżonek.

Wsteczne rozliczenie poniesionej straty

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów