Poradnik Przedsiębiorcy

Strata z lat ubiegłych - odliczanie od zaliczek PIT

Ustawa o PIT pozwala podatnikom na pomniejszenie uzyskiwanego na bieżąco dochodu o stratę z lat ubiegłych (art. 9 ust. 3 ustawy). W ten sposób przedsiębiorca może już w trakcie roku zmniejszyć bieżące zobowiązanie wobec fiskusa. Sprawdź, w jaki sposób powinna zostać rozliczona strata z lat ubiegłych!

Strata z lat ubiegłych - warunki odliczania

Podatnik ma prawo obniżyć dochód o stratę poniesioną w latach poprzednich. Należy jednak mieć na uwadze określone warunki:

  • strata podatkowa z danego roku może być rozliczana tylko przez kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych,
  • wysokość jednorazowego odliczenia straty w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty,
  • strata musi pochodzić z tego samego źródła co dochód, od którego jest odliczana.

Art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Kiedy nie można odliczyć straty z lat ubiegłych?

Przepisu dotyczącego odliczenia straty nie stosuje się w przypadku strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), a także ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Straty też nie można odliczyć, jeżeli od jej powstania minęło już 6 kolejnych lat.

Przykład 1.

W roku 2017 podatnik uzyskał stratę z działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł. W roku 2018 odliczył 10.000 zł straty (50%). Do kiedy może odliczyć pozostałą część?

Ostatecznym terminem na rozliczenie dochodów i odliczenie straty powstałej w roku 2017 będą dochody uzyskane za rok 2022.

Dodatkowym warunkiem możliwości odliczenia straty, o którym podatnicy zdają się często zapominać jest to, że aby odliczyć stratę przedsiębiorca musi osiągnąć dochód. Strata z lat ubiegłych nie powiększy zatem bieżącej straty. Może jedynie pozwolić na obniżenie dochodu, o ile taki zostanie w danym roku wypracowany.

Czy stratę z lat ubiegłych odlicza się przy okresowych zaliczkach, czy w zeznaniu rocznym?

Przepisy podatkowe nie stanowią, czy odliczenia straty z lat ubiegłych można dokonać tylko i wyłącznie po zakończeniu roku uzupełniając zeznanie roczne, czy też na bieżąco przy okresowych zaliczkach wyliczanych w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, podatnik może pomniejszyć dochód o stratę z ubiegłych lat również w trakcie roku. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2011 roku (syg. IPTPB1/415-42/11-2/ASZ):

"(...) Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody pozostaje w gestii podatnika.

W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą "zaliczkowo" odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych."

Podatnik nie musi korygować obliczonych w trakcie roku zaliczek, w których uwzględniona została strata z lat ubiegłych, nawet jeżeli w rozliczeniu rocznym uzyska stratę. Nie miał bowiem możliwości przewidzenia, iż na koniec roku sumarycznie osiągnie stratę. W takiej sytuacji strata z lat ubiegłych po prostu nie zostanie uwzględniona w zeznaniu, gdyż - jak wcześniej zauważono - strata z lat ubiegłych nie może powiększać straty z bieżącego roku.

Na koniec należy wspomnieć, że to podatnik decyduje czy stratę odlicza już w trakcie roku przy wyliczaniu okresowych zaliczek na podatek dochodowy, czy też jedynie w ostatecznym rozliczeniu rocznym. Istotne jest też, że sam decyduje, jaką wartość straty i kiedy - w którym roku - odliczyć z uwzględnieniem oczywiście ustawowego limitu 50% oraz założenia, że stratę można odliczyć najdalej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.