Poradnik Przedsiębiorcy

Strata z lat ubiegłych - rozliczenie krok po kroku

Zakładający firmę przedsiębiorca optymistycznie patrzy w przyszłość, licząc na zysk - to oczywiste i naturalne. Jednak w rzeczywistości trzeba liczyć się także z możliwością poniesienia straty - każdy własny biznes generuje takie ryzyko. Jeśli zdarzy się, że mimo oczekiwań firma nie okazała się intratna, nie należy załamywać rąk, ale wyciągnąć z tego faktu jak najwięcej korzyści.

Jakie mogą być korzyści ze straty? Jeśli przedsiębiorcy się uda i mimo pierwszych trudności firma w kolejnych latach zacznie przynosić dochody, to strata może okazać się pomocna przy obniżaniu koniecznego do zapłacenia podatku dochodowego.

Strata z lat ubiegłych - jak rozliczyć? 

Konieczne jest dostosowanie się do trzech podstawowych warunków:

  1. Terminy - strata podatkowa może zostać rozliczona w ciągu 5 lat podatkowych, licząc od roku, w którym została poniesiona. Po upływie tego terminu podatnik traci prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę straty.
  2. Źródło - należy pamiętać, że podatek dochodowy można obniżać tylko w odniesieniu do przychodów, pochodzących z tego samego źródła, co poniesiona strata. Nie jest możliwe wykorzystanie firmowej straty na obniżenie podatku od dochodu z np. odrębnych umów.
  3. Wysokość - w jednym roku podatkowym przedsiębiorca może obniżyć podatek maksymalnie o 50% poniesionej straty. Pozostała część może zostać odliczona w kolejnych latach - zgodnie z terminami z punktu 1.