0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu z leasingu celem odsprzedaży - odliczenie 100 % VAT!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik może zdecydować się na wykup samochodu z leasingu celem odsprzedaży. Czy w takiej sytuacji, możliwe jest odliczenie 100 % VAT bez dodatkowych formalności takich, jak prowadzenie kilometrówki, czy zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26? Poznaj nowe stanowisko Dyrektora KIS w tej sprawie!

Wykup samochodu z leasingu celem odsprzedaży a odliczenie 100% VAT

Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje decyzje w zakresie wykupu pojazdu z leasingu w celu dalszej odsprzedaży. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy w tej sytuacji z faktury wykupu przysługuje 100% odliczenie VAT.

Obecnie przepisy nie wskazują wprost zasadności pełnego odliczenia dla pojazdu wykupionego z leasingu, który będzie kwalifikowany jako towar handlowy. Pojawiały się jednak stanowiska mówiące o tym, że 100% odliczenie VAT jest możliwe, jeśli:

  • przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie handlu samochodami lub
  • spełnione zostaną warunki tj.: zgłoszenie pojazdu na VAT-26, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu

- w innym przypadku natomiast podatnik mógł zakwalifikować wykupiony pojazd jako towar, niemniej z odliczeniem 50% VAT.

Czy wykup samochodu z leasingu celem odsprzedaży możliwy jest ze 100% odliczeniem?

Z uwagi na niejednoznaczność przepisów, przedsiębiorcy nie mieli klarownej sytuacji co do zasadności 100% odliczenia VAT, jeśli ma miejsce wykup samochodu z leasingu celem odsprzedaży.

W ostatnim czasie została wydana interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której wskazano, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT, jeśli wykupiony z leasingu pojazd będzie stanowił towar w ramach prowadzonej działalności, w które sprzedaż pojazdów jest jej przedmiotem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11.05.2023 r., (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.202.2023.1.ICZ): (...)Przepis art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie należy wskazać na pkt 1 lit. a tej regulacji. Zgodnie z tym przepisem, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży.

Ponadto, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy ma zastosowanie jeżeli odprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zatem, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, umożliwiający dokonanie odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów osobowych wykupionych z leasingu a przeznaczonych do dalszej odprzedaży, w sytuacji, gdy odsprzedaż tych pojazdów stanowić będzie przedmiot działalności spółki. (...).

Powyższa interpretacja potwierdza zatem obecnie przyjmowane stanowisko przez organy podatkowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów