0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prenumerata czasopism branżowych w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzamy w firmie zamówić prenumeratę kilku czasopism niezbędnych w celach poszerzania naszej wiedzy z tematyki związanej z działalnością gospodarczą. Będą to prenumeraty roczne, czyli np. od września 2017 do września 2018 roku. W jaki sposób powinniśmy je zaksięgować zarówno pod kątem KPiR, jak i VAT-u? Czy ogólnie prenumerata może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

 

Mariusz, Świebodzin

 

Czasopisma branżowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Sposób, w jaki prenumerata powinna być księgowana zależy od metody ujmowania kosztów w KPiR, jaką podatnik stosuje:

  • w przypadku metody uproszczonej (kasowej), wartość całej prenumeraty można ująć do kosztów w dacie wystawienia faktury,

  • w przypadku metody memoriałowej, wartość należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy. Wartość wówczas dzieli się na okres obowiązywania prenumeraty i co miesiąc księguje część dotyczącą danego miesiąca.

Natomiast jeżeli chodzi o podatek VAT, to co do zasady w przypadku prenumeraty dotyczącej 2017 oraz 2018 roku prawo do odliczenia podatku VAT powstaje z  datą otrzymania faktury na pełną kwotę zobowiązania, pod warunkiem że:

  • faktura została wystawiona i przekazana nabywcy,

  • została podpisana umowa na zakup prenumeraty pomiędzy stronami transakcji,

  • zakup prenumeraty ma związek z działalnością opodatkowaną.

Uwaga!
Jak stanowi przepis art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty (zaliczka), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przykład 1.

Firma A, będąca czynnym podatnikiem VAT, złożyła zamówienie na zakup rocznej prenumeraty czasopisma branżowego, czyli za okres 09.2017-09.2018 roku. Faktura została wystawiona 1 września 2017 r. z 14-dniowym terminem płatności i już następnego dnia trafiła do nabywcy. Nabywca dokonał płatności z opóźnieniem, 2 października 2017 r. W takim wypadku prawo do odliczenia VAT będzie przysługiwać w rozliczeniu za wrzesień 2017 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów