Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup samochodu demonstracyjnego do firmy

Zakup samochodu demonstracyjnego budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców z podatkowego punktu widzenia. Jak zakwalifikować pojazd w firmie? W jakiej wysokości przysługuje odliczenie podatku VAT? Czy należy prowadzić kilometrówkę w odniesieniu do tego pojazdu? Sprawdźmy, jak odnieść się do nabycia pojazdu demonstracyjnego w firmie!

Czym jest samochód demonstracyjny?

Samochód demonstracyjny stanowi pojazd, który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, użytkowany przez określony i stosunkowo krótki czas przez dealera lub importera dla celów prezentacji danego pojazdu, która to może mieć miejsce w salonie, a także może występować w formie jazd testowych poprzedzających zakup tego modelu.

Zakup samochodu demonstracyjnego - kwalifikacja pojazdu jako towar czy składnik majątku?

Dealerzy samochodowi (także inni przedsiębiorcy) mają dwie możliwości zakwalifikowania nabytego pojazdu spełniającego rolę samochodu demonstracyjnego:

  1. pierwszy przypadek to kwalifikacja jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży jednak w tym wypadku pojazd nie może być użytkowany dłużej niż 12 miesięcy począwszy od dnia wprowadzenia samochodu do użytkowania,
  2. drugi przypadek to przeznaczenie pojazdu jako składnika majątku trwałego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych z zamiarem użytkowania go dłużej niż 12 miesięcy począwszy od dnia oddania go do użytkowania.

Odliczenie VAT od nabycia i użytkowania pojazdu będącego towarem handlowym

W przypadku nabycia samochodów traktowanych jako towar handlowy w momencie ich nabycia przysługuje możliwość 100% odliczenia podatku VAT, po czym samochód przechodzi na magazyn i tam oczekuje na sprzedaż co stanowi przełożenie w odniesieniu do wypełnienia warunku zawartego w art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, umożliwiającego nieprowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz jednoczesną możliwość pełnego odliczania podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu jako towaru handlowego.

Odliczenie VAT w sytuacji użytkowania pojazdu będącego samochodem demonstracyjnym

W przypadku, gdy został miał miejsce zakup samochodu demonstracyjnego, przedsiębiorca korzystając z tego typu pojazdu w różnych wariantach reprezentacyjnych, ponosi określone wydatki związane z eksploatacją tego pojazdu.

Przedsiębiorca chcąc odliczyć pełną kwotę podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodu demonstracyjnego jest zobligowany (po wprowadzeniu pojazdu do użytkowania) zgłosić go w terminie 7 dni począwszy od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek do właściwego urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów pełnego odliczenia podatku VAT. Ponadto musi wprowadzić zasady korzystania z tego typu pojazdów wykluczające możliwość prywatnego użytku danego samochodu.

Niestety przedsiębiorcy sprzedający samochody demonstracyjne przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia ich do użytkowania nie mogą skorzystać również z art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi, iż ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej ze względu na możliwość odliczenia 100% podatku VAT nie trzeba stosować w sytuacji pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży.

Jeżeli nie zgłoszą samochodu demonstracyjnego oraz nie będą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu będą mogli odliczyć jedynie 50% podatku VAT od wydatków związanych z tymi samochodami demonstracyjnymi pozostającymi nadal towarami handlowymi.

Warto pamiętać, że samochody demonstracyjne, mimo iż nie utraciły charakteru handlowego, nie mogą stanowić jedynie charakteru pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, skoro służą w okresie ich użytkowania do prezentowania towaru.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2015r. sygn. akt I SA/Po 1097/14.

Zmiana przeznaczenia samochodu będącego towarem handlowym na pojazd demonstracyjny

Może się zdarzyć, iż z przyczyn braku potencjalnych klientów, uprzednio zakupiony samochód osobowy jako towar handlowy zostaje przeznaczony na samochód demonstracyjny. Wówczas taki samochód z chwilą zmiany decyzji co do przeznaczenia zostaje zarejestrowany jako pojazd demonstracyjny. Jeżeli od momentu rejestracji do momentu złożenia informacji VAT-26 nie minie 7 dni, to przedsiębiorca zachowuje ciągłość co do wykorzystywania pojazdu wyłącznie na cele przeznaczone ze związaną działalnością gospodarczą. Konsekwencją powyższego będzie dalsza możliwość pełnego odliczania podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu demonstracyjnego jak również brak konieczności dokonania korekty odliczonego przy nabyciu 100% podatku VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu z towaru handlowego na demonstracyjny.