Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup samochodu za granicą przez czynnego podatnika VAT

Samochód w firmie nie jest zjawiskiem wyjątkowym a wręcz przeciwnie - dość powszechnym. Przedsiębiorcy niejednokrotnie porównując oferty decydują się na zakup samochodu za granicą. Na jakie wówczas konsekwencje podatkowe się narażają? Od czego zależy poprawne rozliczenie podatkowe pojazdów kupionych w innych krajach? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz poniżej.

Zakup samochodu za granicą przez czynnego podatnika VAT - możliwe przypadki

zakup samochodu za granicą

Rozliczenie zakupu samochodu zależy zatem od wielu czynników a mianowicie:

 • od kraju, z którego zakupiony samochód zostanie przywieziony,

Ważne!

Kraje obecnie należące do Unii Europejskiej (28):

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 • od stanu samochodu: nowy lub używany,

Ważne!

Samochód nowy to taki, który spełnia choćby jeden z dwóch wymienionych parametrów:

 1. stan licznika nie przekracza 6 000 km,

 2. od momentu dopuszczenia go do użytku (zwykle data pierwszej rejestracji) upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

 • od statusu podatkowego sprzedawcy: podatnik podatku od wartości dodanej (czyli VAT) lub osoba prywatna,

Ważne!

Podatnik podatku od wartości dodanej - czyli każda zagraniczna firma (pomija się tu podatników zagranicznych korzystających ze zwolnienia z VAT jako bardzo rzadkie przypadki przy sprzedaży samochodów).

 • od dokumentu sprzedaży: faktura VAT, faktura VAT-marża, umowa sprzedaży.

Ważne!

Faktura VAT (invoice/rechnung) - dokument wystawiany przed podatnika podatku od wartości dodanej (VAT).

Faktura VAT marża - dokument, na którym brak jest wykazania stawki i wartości podatku VAT posiadający adnotację o zastosowaniu procedury VAT marży często z powołaniem na przepisy obowiązujące w danym kraju.

Umowa sprzedaży - dokument potwierdzający dokonanie zakupu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Zakup samochodu za granicą w obrębie Unii Europejskiej

Rozliczenia zakupu samochodu z Unii Europejskiej dzielą się na:

Kiedy zatem i z jaką z wymienionych sytuacji przedsiębiorca może mieć styczność dokonując zakupu samochodu w innym kraju UE?

Zakup samochodu w UE - akcyza

Po dokonaniu przemieszczenia pojazdu na terytorium Polski podatnik powinien złożyć w urzędzie celnym uproszczoną deklarację AKC-U/S nie później niż w ciągu 14 dni i nie później niż w dniu rejestracji samochodu w krajowym urzędzie komunikacji.

Ważne!

Termin zapłaty akcyzy mija 30 dnia od daty przemieszczenia lub w dniu rejestracji pojazdu jeżeli odbywa się wcześniej niż ww 30 dni.

Podstawą naliczania podatku akcyzowego jest:

 • wartość z dokumentu zakupu.

Stawki podatku akcyzowego poniżej :

 • pojemność silnika do 2 000 cm: 3,1 %

 • pojemność silnika powyżej 2 000 cm: 18,6 %.

Deklarację AKC-U/S adresujemy: do właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, „akcyzowego” naczelnika urzędu skarbowego (44 takich naczelnikóew w Polsce)

Deklarację AKC-U/S składamy: a) papierowo lub 2) elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Do deklaracji AKC-U/S należy dołączyć:

 • kopię dokumentu zakupu pojazdu (umowa kupna- sprzedaży, rachunek, faktura), a oryginał do wglądu,

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium RP od nabytego z UE samochodu osobowego,

 • pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej w wys. 17 zł za każdy nabyty samochód osobowy, jeżeli wniosek składany jest w formie papierowej Uwaga: opłata nie obowiązuje dla wniosków składanych elektronicznie. 

 • dokumenty pojazdu typu: karta pojazdu, dowód rejestracyjny unijny - kopia (oryginał do wglądu).