Poradnik Przedsiębiorcy

JPK a zawieszenie działalności - z czym się wiąże?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. W niedługim czasie planuję zawieszenie działalności. Czy mimo zawieszenia działalności będę zobowiązany do składania JPK?

Paweł, Jelenia Góra

 

JPK - obowiązek wysyłki

Obowiązek przesyłania JPK_VAT od stycznia 2018 roku dotyczy wszystkich podatników VAT. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy korzystają w pełni ze zwolnienia z VAT (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

Zgodnie z planowanymi zmianami z uwagi na COVID- 19 dopiero od 1 października 2020 roku obecny plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT zostaną zastąpione jedną strukturą JPK_V7.

Jaki jest terminy wysyłki?

JPK należy wysyłać w ujęciu miesięcznym, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Obowiązek miesięcznego składania JPK dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie z tytułu podatku od towarów i usług.

JPK a zawieszenie działalności

Przepisy nie odnoszą się wprost do kwestii: pliku JPK a zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z tym skonsultowaliśmy sprawę z Krajową Informacją Skarbową. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w odniesieniu do plików JPK_VAT, jeżeli w czasie zawieszenia nie składa Pan deklaracji VAT, to nie ma wówczas obowiązku wysyłki JPK_VAT. Jak podkreślają konsultanci, jest to informacja odgórna uzyskana z Ministerstwa Finansów, która jednak nie wynika z żadnych przepisów.

Jeżeli zawieszenie lub odwieszenie działalności miało miejsce w trakcie miesiąca, za dany miesiąc należy złożyć zarówno deklarację VAT jak i JPK VAT (gdyż odnoszą się one do dni, w których prowadzono działalność). 

Reasumując, jeśli przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT (np. gdy w okresie tym dokonał sprzedaży środka trwałego, poniósł koszt stały - import usług), to tylko za ten okres (miesiąc) jest zobowiązany do wysyłki JPK_VAT.

Podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą będzie zobowiązany do składania nowej struktury JPK_V7 na takich samych zasadach jak dotychczasowe pliki JPK_VAT czyli za okresy, w których doszło np. do sprzedaży środka trwałego.