Poradnik Przedsiębiorcy

JPK a zawieszenie działalności - z czym się wiąże?

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję zawieszenie działalności od czerwca 2018 roku. Czy mimo zawieszenia działalności będę zobowiązany do składania JPK_VAT?

Paweł, Jelenia Góra

 

JPK_VAT - obowiązek wysyłki

Obowiązek przesyłania JPK_VAT od stycznia 2018 roku dotyczy wszystkich podatników VAT. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie ci przedsiębiorcy, którzy korzystają w pełni ze zwolnienia z VAT (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

Do końca 2017 roku obowiązek składania JPK_VAT objął już:

  • dużych przedsiębiorców - od 1 lipca 2016 r.

  • małych i średnich przedsiębiorców - od 1 stycznia 2017 r.

JPK_VAT terminy wysyłki

JPK_VAT można wysyłać jedynie w ujęciu miesięcznym, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ważne!

Obowiązek miesięcznego składania JPK_VAT dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie z tytułu podatku od towarów i usług.

JPK a zawieszenie działalności

Przepisy nie odnoszą się wprost do kwestii: JPK a zawieszenie działalności gospodarczej. W związku z tym skonsultowaliśmy sprawę z Krajową Informacją Skarbową. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, jeżeli w czasie zawieszenia nie składa Pan deklaracji VAT, to nie ma wówczas obowiązku wysyłki JPK_VAT. Jak podkreślają konsultanci, jest to informacja odgórna uzyskana z Ministerstwa Finansów, która jednak nie wynika z żadnych przepisów.

Reasumując, jeśli przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT (np. gdy w okresie tym dokonał sprzedaży środka trwałego, poniósł koszt stały - import usług), to tylko za ten okres (miesiąc) jest zobowiązany do wysyłki JPK_VAT.