0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej - takie "uśpienie" może trwać dowolnie długi okres czasu, w tym również bezterminowo, jednak nie krócej niż 30 dni. Co ważne, zawieszenie działalności gospodarczej może wiązać się z określonymi obowiązkami podatkowymi - w tym odliczaniem podatku VAT.

Zawieszenie działalności gospodarczej - plik JPK_V7

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca zawieszający swoją działalność nie może osiągać z niej w tym okresie przychodów. Istnieje jednak pewna pula praw i obowiązków, które będą aktualne mimo zawieszenia - są to mianowicie:

 • prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • prawo przyjmowania należności oraz obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa np. obowiązki podatkowe,
 • prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • prawo do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie nie zwalnia z dopełniania powyższych obowiązków na bieżąco - zgodnie z przepisami nawet wtedy podatnik może zostać poddany kontroli urzędu skarbowego.

A jak w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej wygląda kwestia deklaracji podatkowej? Przedsiębiorca ma obowiązek comiesięcznego sporządzania i wysyłania JPK_V7 do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, nie trzeba składać tego pliku za okresy zawieszenia. Wskazuje na to art. 99 ust. 7a ustawy o VAT.

Jednak od powyższej zasady istnieją wyjątki - zwolnienie nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Odliczenie VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia VAT z niektórych faktur kosztowych. Warunkiem jest w tym przypadku, aby dotyczyły kosztów stałych, np. mediów, czynszu za lokal. itp - jeżeli są związane z czynnościami opodatkowanymi oraz umowy z dostawcami zawarte zostały przed zawieszeniem działalności.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że w takim przypadku obowiązują go standardowe terminy odliczenia podatku VAT - okres, w którym u kontrahenta powstał obowiązek podatkowy i otrzymano fakturę, lub jeden z dwóch kolejnych. Z tego natomiast wynika, że mimo zawieszenia konieczne będzie składanie JPK V7 w normalnym, ustawowym terminie. Nadwyżka podatku będzie przeniesiona na kolejne okresy rozliczeniowe, chyba że przedsiębiorca zdecyduje się na ubieganie o zwrot podatku. W takim przypadku należy pamiętać, że ze względu na brak występowania sprzedaży zwrot zostanie dokonany w terminie 180 dni od złożenia deklaracji podatkowej.

Księgowanie faktur kosztowych z okresu zawieszenia działalności w wfirma.pl

Aby zaksięgować fakturę w systemie wfirma.pl otrzymaną w okresie zawieszenia, należy skorzystać z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Po uzupełnieniu danych kontrahenta i wyborze odpowiedniego rodzaju wydatku, należy właściwie uzupełnić daty w następujący sposób:

 • DATA WYSTAWIENIA - faktyczna data wystawienia faktury, 
 • DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR - pierwszy dzień, gdy nastąpiło wznowienie działalności gospodarczej lub ostatni dzień roku, w którym została wystawiona faktura (jeżeli odwieszenie nastąpiło w kolejnym roku),
 • DATA KSIĘGOWANIA DO VAT - pierwszy dzień, gdy nastąpiło wznowienie działalności gospodarczej (uwzględniając możliwy termin odliczenia VAT, gdy nie dokonywano tego w trakcie zawieszenia),
 • TERMIN PŁATNOŚCI - termin płatności faktury.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów