0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana PKD głównej działalności - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym się dowiedzieć, czy możliwa jest zmiana PKD prowadzonej działalności? A jeśli tak, to czy jest to czynność odpłatna?

Anna, Słupsk

 

Zmiana głównej kategorii PKD prowadzonej działalności jest możliwa. Należy tego dokonać na formularzu CEIDG-1 w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych.

Jak i gdzie złożyć wniosek CEIDG-1?

Uzupełniony formularz CEIDG-1 składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Na podstawie złożonego formularza CEIDG-1 o aktualizacji danych automatycznie zostaje powiadomiony właściwy dla podatnika urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zmianę wpisu nie podlega opłacie. Jest całkowicie darmowy.

Zmiana PKD działalności może zostać zgłoszona poprzez aktualizację formularza CEIDG-1 który można złożyć przez internet poprzez stronę biznes.gov.pl

Zmiana PKD działalności - jak wypełnić formularz CEIDG-1?

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy przede wszystkim w części 1. „Rodzaj wniosku” wybrać pozycję „Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”, podając datę powstania zmiany. Dodatkowo, w każdym wniosku o zmianę danych należy uzupełnić co najmniej następujące części:

  • część 2. Dane wnioskodawcy;
  • część 3. Adres zamieszkania wnioskodawcy;
  • część 5. Dane firmy;
  • część 9. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu, zaznaczając właściwe pole;
  • część 10. Oświadczenie;
  • część 14. Urząd skarbowy.

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (klasyfikacja PKD) należy wskazać w części 5.1. „Rodzaje działalności gospodarczej wg PKD 2007”. Jeśli zmianie ulega przeważający rodzaj działalności gospodarczej, zaznacza się kwadrat przy opcji „Przeważający kod PKD”, podając właściwy. Każda firma może powiadać tylko jeden kod PKD który jest przeważającym PKD prowadzonej działalności gospodarczej.

zmiana pkd

Jeżeli zmianie ulegają pozostałe kody PKD, można je wpisać lub wykreślić. Przedsiębiorca może zmienić kod, wpisując jego numer, a w przypadku wykreślenia danego kodu PKD należy wpisać jego kod i zaznaczyć przy tej pozycji kwadrat „Wykreślenie” – wówczas takie PKD zostanie wykreślone z wpisu.

Jeżeli przedsiębiorca posiada więcej niż 8 dodatkowych kodów PKD działalności pozostałe może dodać na załączniku CEIDG-RD zaznaczając takie pole w części 5.1.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów