Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana PKD głównej działalności - czy to możliwe?

Chciałabym się dowiedzieć, czy możliwa jest zmiana PKD prowadzonej działalności? A jeśli tak, to czy jest to czynność odpłatna?

Anna, Słupsk

 

Zmiana głównej kategorii PKD prowadzonej działalności jest możliwa. Należy tego dokonać na formularzu CEIDG-1 w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych. Uzupełniony formularz CEIDG-1 składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Na podstawie złożonego formularza CEIDG-1 o aktualizacji danych automatycznie zostaje powiadomiony właściwy dla podatnika urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zmianę wpisu nie podlega opłacie. Jest całkowicie darmowy.