0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy możliwe jest zwolnienie z VAT przy produkcji biżuterii?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Planuję otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie własnoręcznej produkcji biżuterii. Będzie to biżuteria tworzona w całości ze sztucznych elementów. Czy zwolnienie z VAT przy produkcji biżuterii dotyczy tylko wyborów z materiałów sztucznych czy metali szlachetnych?

Malwina, Wrocław

Zwolnienie podmiotowe od podatku VAT

Produkcja, a następnie sprzedaż biżuterii, stanowi na gruncie podatku VAT odpłatną dostawę towarów, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wielu przedsiębiorców może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Chodzi w tym przypadku o zwolnienie podmiotowe pozwalające na uniknięcie konieczności zapłaty podatku VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 000 zł (w roku rozpoczęcia działalności limit obliczamy proporcjonalnie do długości roku).

Jednakże trzeba mieć na uwadze, że wykonywanie pewnych czynności wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia. W art. 113 ust. 13 ustawy VAT wymieniono takie czynności jak:

 • świadczenie usług jubilerskich,

 • dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy.

W opisanym problemie nie mamy do czynienia z usługami jubilerskimi, ponieważ przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż. Z usługami jubilerskimi mielibyśmy do czynienia np. w przypadku naprawy biżuterii czy też jej przerabiania.

Podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT określonego w art. 113 ustawy, o ile nie wykonują czynności wykluczających. W takim przypadku tracą prawo do zwolnienia w stosunku do całości prowadzonej działalności

Zwolnienie z VAT przy produkcji biżuterii a towary z załącznika nr 12 do ustawy VAT

W dalszej kolejności należy przeanalizować treść załącznika nr 12 do ustawy. Jeżeli bowiem podatnik dokonuje dostawy towarów tam wymienionych, to powoduje to utratę prawa do zwolnienia i obowiązkowe opodatkowanie działalności podatkiem VAT.

We wspomnianym załączniku wymieniono m.in.:

 • CN 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

 • CN ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

 1. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

 2. wyrobów kultu religijnego.

Celem lepszego zrozumienia powyższego zakresu wyłączenia należy sięgnąć do wyjaśnień kodów CN (Nomenklatury Scalonej). Czytamy tam, że wyrażenie „metal szlachetny” oznacza srebro, złoto i platynę, natomiast wyrażenie „platyna” oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten.

Ponadto wyjaśnienia podają, że ww. pozycje nie obejmują artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi tylko nieznaczny dodatek, taki jak drobny osprzęt lub niewielkie ozdoby (na przykład monogramy, okucia na obrzeżach).

Każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym) zawierający metal szlachetny jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej 2% masy stopu. Stopy metalu szlachetnego należy klasyfikować następująco:

 1. stop zawierający 2% masy lub więcej platyny należy traktować jako stop platyny;

 2. stop zawierający 2% masy lub więcej złota, ale niezawierający platyny lub zawierający platynę w ilości mniejszej niż mniej 2% masy, należy traktować jako stop złota;

 3. inne stopy zawierające 2% masy lub więcej srebra należy traktować jako stop srebra.

W całej nomenklaturze wyrażenie „metal platerowany metalem szlachetnym” oznacza materiał wykonany na bazie metalu nieszlachetnego, na którego jednej lub kilku powierzchniach przymocowano przez lutowanie, spawanie, walcowanie na gorąco lub podobnymi środkami mechanicznymi pokrycie z metalu szlachetnego. 

Nomenklatura Scalona określa także, co należy rozumieć przez pojęcie „artykuły biżuteryjne lub jubilerskie”. Otóż zwrot ten oznacza:

 1. wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne) oraz 

 2. artykuły osobistego użytku, w rodzaju normalnie noszonych w kieszeni, w torebce lub na sobie (na przykład cygarnice lub papierośnice, tabakierki, pudełka na cukierki lub tabletki, puderniczki, portmonetki na łańcuszku lub różańce).

Te artykuły mogą być łączone lub w zestawie na przykład z perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, skorupą żółwia, macicą perłową, kością słoniową, bursztynem naturalnym lub odtworzonym, gagatem lub koralem.

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra obejmuje takie artykuły jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnego.

Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w VAT ma zastosowanie, jeżeli podatnik produkuje i sprzedaje biżuterię zawierającą metale szlachetne.

Jeżeli podatnik własnoręcznie produkuje, a następnie sprzedaje biżuterię niezawierającą metali szlachetnych, to ma prawo do skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Potwierdza to także treść interpretacji Dyrektora KIS z 4 października 2019 roku (nr 0115-KDIT1-1.4012.506.2019.3.AJ), gdzie wskazano, że podatnik, który zamierza produkować i sprzedawać wykonaną przez siebie ręcznie biżuterię, do której wykorzystywane będą druty miedziane, stalowe, kamienie szlachetne, półszlachetne oraz sztuczne (bez metali szlachetnych), i nie zamierza świadczyć usług jubilerskich, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

Również Dyrektor KIS w interpretacji z 10 września 2020 roku (nr 0111-KDIB3-3.4012.310.2020.1.WR) wskazał, że produkcja przez podatnika biżuterii z wykorzystaniem półfabrykatów z metali nieszlachetnych pokrytych powłokami galwanicznymi z metali szlachetnych nieprzekraczających jednego mikrona (lecz bez platerowania) będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego.

W przypadku produkcji biżuterii sztucznej bez wykorzystywania metali szlachetnych podatnik nie dokonuje dostawy towarów określonych w załączniku nr 12 do ustawy VAT, co oznacza, że może być zwolniony od podatku VAT na mocy art. 113 ustawy.

Przechodząc do podsumowania, należy zatem zaznaczyć, że kluczowe w kontekście możliwości zwolnienia od podatku działalności polegającej na produkcji biżuterii jest to, z jakich elementów w toku produkcji korzysta podatnik. Jeżeli nie są to elementy z metali szlachetnych, to podatnik jest uprawniony do zwolnienia podmiotowego ze względu na wielkość sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów