Artykuły z dnia: 2022-08-10

Artykuły:

Duplikat faktury - wszystko co warto wiedzieć

W przypadku zagubienia oryginału faktury przedsiębiorca może wystąpić o wydanie duplikatu. Duplikat faktury może stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach podatkowych oraz odliczenia VAT. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

10 sierpnia 2022

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe - jak rozliczyć?

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe nie oznacza, że pracownik bezwzględnie musi się na nie stawić. Pracownik odbywający ćwiczenia wojskowe jest także pod szczególną ochroną Kodeksu pracy. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

10 sierpnia 2022

Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie małżonka na gruncie przepisów prawa różni się nieco od zatrudnienia zwykłego pracownika. Małżonek pozostający z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym jest traktowany przez ZUS jako osoba współpracująca. Dowiedz się więcej!

10 sierpnia 2022

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży a prawa pracownicy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniczki, a także w okresie jej urlopu macierzyńskiego. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy w trakcie ciąży Sprawdź to!

10 sierpnia 2022

ZUS ERP-7 (RP-7)- kiedy należy go wypełnić?

Pracownik udający się na emeryturę może poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia RP-7. Jest to dokument, który potwierdza wypłacone wynagrodzenia. Czy pracodawca zawsze ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

10 sierpnia 2022

Przekroczenie progu a zaliczka na podatek dochodowy pracownika

Przekroczenie progu podatkowego przez pracownika, powoduje pobieranie zaliczek w wyższej wysokości przez pracodawcę. Od kiedy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na podatek w wyższej wysokości? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

10 sierpnia 2022

Wydatki na produkty spożywcze i usługi gastronomiczne a koszty firmowe

Kiedy wydatki na żywność i usługi gastronomiczne są kosztem reprezentacji a kiedy kosztem marketingowym? Jak odpowiednio zaklasyfikować tego typu wydatki i zaksięgować? Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy są kosztem uzyskania przychodów!

10 sierpnia 2022

Rozliczenie po ustaniu wspólności majątkowej a poniesione koszty

Jak wygląda rozliczenie po ustaniu wspólności majątkowej małżonków z tytułu wydatków i nakładów? Co jest majątkiem osobistym małżonków? Kiedy możesz żądać rozliczenia kwot transferowanych? Sprawdź w jakim wypadku należy zgłosić się do sądu!

10 sierpnia 2022

Opodatkowanie usługi na materiale powierzonym na gruncie VAT i PIT

Przekazałeś materiał kontrahentowi do przetworzenia? Sprawdź, jak wygląda opodatkowanie usługi na materiale powierzonym na gruncie VAT i PIT. Dowiedz się, kiedy ma miejsce świadczenie usług, dostawa towarów lub kiedy jest to świadczenie kompleksowe!

10 sierpnia 2022

Jaka stawka VAT na montaż ogrodzenia wokół budynku mieszkalnego?

Jaka powinna powinna być prawidłowa stawka VAT na montaż ogrodzenia wokół budynku mieszkalnego? Czy istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT? Analizujemy przypadek budowy ogrodzenia w kontekście podatku VAT.

10 sierpnia 2022

Hulajnoga elektryczna w kosztach uzyskania przychodów - czy to możliwe?

Planujesz użytkować hulajnogę elektryczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? Czy wydatek związany z jej zakupem będzie stanowił KUP? Hulajnoga elektryczna w kosztach uzyskania przychodów - sprawdź najważniejsze informacje w tym temacie!

10 sierpnia 2022

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne a składka zdrowotna

Wspólnicy zwykle na rzecz spółki świadczą pracę odpłatnie. Od 2022 roku popularne stało się jednak wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Jest to głównie związane z obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej. Dowiedz się więcej!

10 sierpnia 2022

Ewidencja przychodów na ryczałcie - jak powinna wyglądać?

Na czym dokładnie polegają zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i kiedy podatnik może się zdecydować na niego zdecydować? Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów na ryczałcie? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule!

10 sierpnia 2022

Rejestracja do VAT - wszystko co warto wiedzieć

Czy wiesz kiedy powinieneś zarejestrować się jako czynny podatnik VAT? Kiedy przysługuje prawo do zwolnienia z tego obowiązku, a kiedy nie? Jak wygląda rejestracja do VAT? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule. Zajrzyj koniecznie!

10 sierpnia 2022

Faktura za hotel lub restaurację - kiedy można odliczyć VAT?

Zdarza się, że przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności wyjeżdżają na kilkudniowe delegacje, czy też szkolenia i nocują w hotelach. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy faktura za hotel lub restaurację da możliwość odliczenia podatku VAT!

10 sierpnia 2022

Faktura dla osoby fizycznej a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

Czy faktura dla osoby fizycznej powinna być wystawiona, nawet gdy nabywca nie wyrazi takiego żądania?

10 sierpnia 2022

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych w niektórych sytuacjach dokumentowana jest fakturą. Jakie dane powinna zawierać faktura dla osoby fizycznej? Kiedy należy dokonać jej wystawienia? Odpowiedź na to i inne pytania znajdziesz w naszym artykule!

10 sierpnia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów