Artykuły z dnia: 2022-08-11

Artykuły:

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna - kiedy jest wymagana?

Sprzedaż przez internet czyli bez kontaktu z klientem staje się coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców. Dowiedz się, jak w takiej sytuacji należy dostarczyć paragon? Czy w ogóle istnieje taki obowiązek? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

11 sierpnia 2022

Ubezpieczenia ZUS a urlop bezpłatny pracownika

Urlop bezpłatny udzielany jest na wniosek pracownika. Czy w tym okresie podlega on ubezpieczeniom w ZUS? Czy nadal ma prawo do opieki zdrowotnej? Na te i inne pytania odpowiedź znajduje się w poniższym artykule. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

11 sierpnia 2022

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek skierowania go na badania kontrolne, wstępne lub okresowe. Jak powinno wyglądać skierowanie jeśli występują szkodliwe czynniki w środowisku pracy? Dowiedz się czytając nasz artykuł!

11 sierpnia 2022

Świadczenia w ramach programu lojalnościowego na gruncie PIT

Organizując wydarzenie w którym można uzyskać świadczenia w ramach programu lojalnościowego należy pamiętać o tym, że podlegają one opodatkowaniu. Dowiedz się, jak udokumentować otrzymany przychód i jak rozliczyć poniesione w tym zakresie koszty!

11 sierpnia 2022

Bezrobocie - jakie warunki, żeby się zarejestrować w urzędzie pracy?

Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w urzędzie pracy, co gwarantuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie natomiast należy spełnić warunki żeby trafić na bezrobocie? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu!

11 sierpnia 2022

Zwolnienie z powodu siły wyższej - zapowiedź zmian w Kodeksie pracy

W związku z dyrektywami unijnymi, Polska ma obowiązek dostosować do nich prawo pracy. Jedną z nadchodzących zmian jest zwolnienie z powodu siły wyższej. Co jeszcze się zmieni i kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać? Przeczytaj i dowiedz się!

11 sierpnia 2022

ZUS Z-3 - wszystko na temat tego zaświadczenia

ZUS Z-3 to zaświadczenie potrzebne do ustalenia prawa do zasiłku. Kto, gdzie i kiedy powinien go złożyć? Jak wypełnić ten druk? Jakie wynagrodzenie wpisać do tabeli? Wszystko na temat zaświadczenia ZUS-Z3 znajdziesz w naszym artykule! Sprawdź koniecznie!

11 sierpnia 2022

Podatek rolny czy podatek od nieruchomości - warto wiedzieć

Podatnicy prowadzący działalność rolniczą często zastanawiają się który z podatków jest tym właściwym - podatek rolny czy podatek od nieruchomości? Sprawdź, jak należy postąpić w sytuacji gdy grunt przestaje być wykorzystywany w działalności rolniczej!

11 sierpnia 2022

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w spółce

Czy wiesz na czym polega umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz jakie mogą być kryteria oceny ofert partnerów prywatnych przez partnera publicznego? Przeczytaj w naszym artykule o partnerstwie publiczno-prywatnym w formie spółki.

11 sierpnia 2022

Zakup odzieży jako koszt w działalności gospodarczej

Czy wiesz, że w niektórych przypadkach można zakwalifikować zakup odzieży jako koszt w działalności gospodarczej? Czy zakup garnituru biznesowego lub wizyta u fryzjera jest kosztem uzyskania przychodów? Czy jest to możliwe w przypadku przedsiębiorcy?

11 sierpnia 2022

Należności z tytułu nieopłaconych składek potrącane ze świadczeń z ZUS

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy, które umożliwiają potrącanie należności z tytułu nieopłaconych składek z wypłacanych przez ZUS świadczeń takich jak emerytury i renty. Przeczytaj jak zmieniło się prawo w tym zakresie!

11 sierpnia 2022

Rachunek uproszczony a faktura. Jakie są między nimi różnice?

Dokumentowanie czynności dokonanych w ramach działalności gospodarczej to obowiązek przedsiębiorcy. Sprawdź, kiedy faktura i rachunek uproszczony powinny być wystawione przez przedsiębiorcę i jakie są różnice między nimi! Szczegóły w artykule!

11 sierpnia 2022

Samochód w leasingu operacyjnym - rozliczenie w 2022 roku!

Od 2019 roku zmieniały się przepisy dotyczące księgowania wydatków związanych z samochodem w leasingu w prowadzonej działalności. Sprawdź, jakie są obowiązujące limity i jak należy rozliczyć samochód w leasingu operacyjnym zgodnie z nowymi zasadami!

11 sierpnia 2022

Amortyzacja jednorazowa - kto może z niej skorzystać?

Podatnicy, którzy nabyli na potrzeby firmy określone składniki majątkowe, muszą podjąć decyzje jaką wybrać metodę amortyzacji. Jedną z nich jest amortyzacja jednorazowa, ale co i do jakiej wysokości można amortyzować jednorazowo? Przeczytaj i sprawdź!

11 sierpnia 2022

Faktura w walucie obcej w transakcji krajowej a prawo odliczenia VAT

Czy faktura w walucie obcej wystawiona przy transakcji krajowej może być podstawą do dokonania zapisów?

11 sierpnia 2022

Zryczałtowany podatek - kto może wybrać taką formę opodatkowania?

Zryczałtowany podatek dochodowy to optymalna forma opodatkowania ale nie dla każdego i nie w każdym przypadku. Wybór zależy od charakteru prowadzonych w ramach działalności czynności. Zobacz, kto może rozliczać się zryczałtowanym podatkiem dochodowym!

11 sierpnia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów