Artykuły z dnia: 2022-08-12

Artykuły:

Jak wypełnić PIT-11 za 2022 rok?

W jaki sposób uzupełnić wersję informacji PIT-11 (29)? W których polach należy wpisać dochody pracowników do 26. roku życia, którzy nie korzystali z ulgi dla młodych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Przeczytaj instrukcję!

12 sierpnia 2022

Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Kodeks pracy przewiduje dni wolne na poszukiwanie pracy. Kto możne skorzystać z tych dni wolnych i w jakich przypadkach? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Na te i inne pytania odpowiedź znajduje się w artykule. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

12 sierpnia 2022

Umowa na okres próbny – zmiany w Kodeksie pracy 2022

Polska ma obowiązek dostosować przepisy Kodeksu pracy do dyrektyw unijnych. Znany jest już projekt zmian. Nowymi regulacjami zostanie objęta także umowa na okres próbny. Co się zmieni? Od kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Sprawdź to!

12 sierpnia 2022

Kiedy faktura VAT w działalności nierejestrowanej jest wymagana?

Dowiedz się, czy otrzymana faktura VAT w działalności nierejestrowanej daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT? Sprawdź, czy faktura VAT wystawiona przez podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną daje prawo do odliczenia VAT przez nabywcę!

12 sierpnia 2022

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

Rolnicy, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, mogą starać się o różnego rodzaju świadczenia z tego tytułu. Emerytura KRUS przyznawana jest tylko na wniosek zainteresowanego. Jakie warunki należy spełnić, by mieć do niej prawo? Sprawdź!

12 sierpnia 2022

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości należy do prac szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W czasie wykonywania tych prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Kto może wykonywać pracę na wysokości? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

12 sierpnia 2022

Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć

Delegacje można podzielić na czas samej podróży oraz czas wykonywania zadania. Należy pamiętać, że aby prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika, trzeba wiedzieć, kiedy pracownikowi przysługują nadgodziny w delegacji. Przeczytaj artykuł i sprawdź!

12 sierpnia 2022

Elastyczny czas pracy – zmiany dla rodziców!

Elastyczny czas pracy nie jest nowością, jednak najprawdopodobniej od sierpnia stanie się on bardziej powszechny ze względu na pracujących rodziców. Co się zmieni i na co zwrócić uwagę? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

12 sierpnia 2022

Czy numerowanie dowodów księgowych w PKPiR jest obowiązkowe?

Czy numerowanie dowodów księgowych w PKPiR jest koniecznością? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jaki sposób należy numerować dokumenty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz co grozi w przypadku braku numeracji dokumentów księgowych.

12 sierpnia 2022

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki a podatki

Czy wiesz, że każda spółka kapitałowa może ingerować w wartość kapitału zakładowego? Dowiedz się, kiedy niesie to za sobą zmiany umów oraz czy podwyższenie kapitału zakładowego zawsze wiąże się z dodatkowymi formalnościami i podatkiem PCC?

12 sierpnia 2022

Mechanizm podzielonej płatności a usługi programistyczne - czy obowiązkowy?

Czy mechanizm podzielonej płatności obejmuje usługi programistyczne? Czym jest split payment i jakie są konsekwencje jego niestosowania? Mechanizm podzielonej płatności a usługi programistyczne - dowiedz się więcej!

12 sierpnia 2022

Środki trwałe udostępnione kontrahentom a odpisy amortyzacyjne

Posiadasz środki trwałe udostępnione kontrahentom w ramach współpracy i nie wiesz czy możesz zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów ich amortyzację? Przeczytaj jakie są wyłączenia i na co powinieneś zwrócić uwagę.

12 sierpnia 2022

Podatek od spadku zgłoszonego po terminie przedawnienia

Otrzymanie spadku często wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego. Czy uiszczenie podatku dotyczy wszystkich spadkobierców? Przeczytaj artykuł i dowiedź się, kiedy podatek od spadku jest obowiązkiem dla spadkobiercy!

12 sierpnia 2022

Inwestycje w obcym środku trwałym

Poniosłeś nakłady na obce środki trwałe? Sprawdź, czym są inwestycje w obcym środku trwałym oraz dowiedz się jak ustalić jej wartość początkową i jaką metodę amortyzacji zastosować. Przeczytaj, jak należy dokonać jej sprzedaży i likwidacji.

12 sierpnia 2022

Zmiana nazwy firmy - czy jest to możliwe?

Zmiana nazwy firmy może stać się szansą dla przedsiębiorcy na nowy start, jeśli pierwsza nazwa nie okazała się dla niego szczęśliwa. Sprawdź, co powinna zawierać nazwa firmy oraz gdzie należy zgłosić jej zmianę. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

12 sierpnia 2022

Rezygnacja z VAT już działającej firmy - czy jest możliwa?

Przedsiębiorca, który nie przekroczy limitu 200 000 zł obrotu ze sprzedaży może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Jednak czy możliwa jest rezygnacja z VAT już działającej firmy oraz jakie konsekwencje powoduje rezygnacja z VAT? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

12 sierpnia 2022

Odliczenie podatku VAT od faktur za wynajem samochodu osobowego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność czasem zmuszeni są do wynajęcia samochodu, gdy np. ich własny znajduje się w chwilowej niedyspozycji. Sprawdź, w jakiej wysokości możliwe jest odliczenie podatku VAT od faktur za wynajem samochodu osobowego!

12 sierpnia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów