0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kim jest inwestor budowlany i jakie są jego główne obowiązki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa Prawo budowlane wymienia, że jednym z uczestników procesu budowlanego jest inwestor. Nie wyjaśnia natomiast, kim jest inwestor budowlany. Kto jest inwestorem w usługach budowlanych i jakie są jego podstawowe obowiązki?

Dorota, Wrocław

 

Pojęcie inwestora nie jest zdefiniowane w żadnym akcie prawnym, dlatego należy posługiwać się rozumieniem potocznym: inwestor to osoba przeznaczająca pieniądze na jakiś cel [tu: realizację procesu budowlanego], to osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja.

Inwestorem jest podmiot dysponujący nieruchomością na cele budowlane (właściciel lub w pewnych wypadkach np. dzierżawca). Jedynie inwestor, po spełnieniu pozostałych warunków, może otrzymać pozwolenie na budowę.

O ile pojęcie „inwestor” nie jest wyjaśnione w żadnym akcie prawnym, to np. ustawa Prawo budowlane wymienia, że inwestor jest jednym z uczestników procesu budowlanego oraz wymienia, jakie obowiązki powinien on spełniać.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie placu budowy, a w szczególności zapewnienie m.in.:

  • opracowania projektu budowy,

  • wyboru kierownika budowy,

  • opracowania planu zasad BHP,

  • wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inwestor może zlecić przeprowadzenie procesu budowlanego innemu podmiotowi (np. spółce deweloperskiej) jako tzw. inwestorowi zastępczemu (inwestor zastępczy organizuje, koordynuje i rozlicza wszystkie fazy tego procesu, ale sam ich nie wykonuje). Za czynności inwestora zastępczego odpowiada inwestor pierwotny. 

Jeżeli inwestor budowlany posiada odpowiednie uprawnienia, może jednocześnie realizować funkcje pozostałych uczestników procesu budowlanego – np.kierownika budowy, projektanta czy inspektora nadzoru. Nie jest jednak dopuszczalne łączenie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Inwestor pierwotny lub zastępczy zleca prace budowlane głównemu wykonawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów