0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwykonawca usług budowlanych - kim jest?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT są objęte odwrotnym obciążeniem, jeśli są wykonywane przez podwykonawcę. Kim jest podwykonawca usług budowlanych?

Ewa, Krotoszyn


Zgodnie z intencją ustawodawcy za podwykonawcę należy uznać każdy w łańcuchu podmiot wykonujący usługi na rzecz swojego wykonawcy.

Z kolei wg Słownika języka polskiego podwykonawca to podmiot, który świadczy pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Skoro definicji „podwykonawcy” nie ma w przepisach prawa (np. ustawie o VAT, Kodeksie cywilnym), należy stosować rozumienie potoczne – ze słownika.

Podwykonawca usług budowlanych jest to osoba, która łącznie spełnia dwa warunki:

  1. wykonuje usługę budowlaną wykazaną w załączniku nr 14 do ustawy o VAT,
  2. usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu innego niż końcowy odbiorca, czyli inwestor.

Jeśli jest kilku podwykonawców tej samej usługi budowlanej, to odwrotnym obciążeniem będzie objęty każdy podwykonawca w danym łańcuchu – niezależnie, czy świadczy usługi na rzecz innego podwykonawcy, czy generalnego wykonawcy.

Aby lepiej zobrazować, kim jest podwykonawca usług budowlanych, posłużymy się przykładem oraz grafiką z broszury wyjaśniającej wydanej przez Ministerstwo Finansów (Objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 roku – Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych).

„ Inwestor, np. deweloper, zleca podatnikowi (głównemu wykonawcy) budowę nieruchomości. Wykonawca ten część prac wykonuje samodzielnie, część prac zleca kolejnym podatnikom (podwykonawcom). Jeden z podwykonawców zleca część prac kolejnemu podatnikowi, który z punktu widzenia mechanizmu odwróconego obciążenia również jest uznany za podwykonawcę. Każdy kolejny podatnik w takim szeregu zleceń również będzie uznany za podwykonawcę."

podwykonawca usług budowlanych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów