Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Kamila Gazda

2018-09-21

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych w dziale kadr po wejściu RODO

Przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny Prawidłowe przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych należy do obowiązku pracodawcy jako administratora. Przetwarzanie danych jest niezbędne, np. w sytuacjach rekrutacji pracowników. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe w dziale kadr? czytaj dalej
2018-09-18

Ochrona danych

Które informacje stanowią dane osobowe w świetle RODO?

Dane osobowe - szczególne Dane osobowe w świetle nowych przepisów, wydają się bardzo skomplikowanym i trudnym tematem. W naszym artykule przedstawiamy jak je przetwarzać po wejściu RODO. Czym się różnią zwykłe dane osobowe od wrażliwych? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Czym się różni przestępstwo a wykroczenie skarbowe?

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe - czym się różnią? Przestępstwo a wykroczenie skarbowe różnią się od siebie pod względem konsekwencji prawnych. Jak zostają kwalifikowane? Co w przypadku popełnienia kilku przestępstw lub wykroczeń skarbowych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce - czy jest możliwa?

Działalność gospodarcza obcokrajowca - krok po kroku Z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce jest możliwa do założenia. Wiążę się to jednak z szeregiem wymogów, jakie musi spełnić dana osoba. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-09-06

Prawo spółek

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu według KSH Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być solidarna. Jest jednak możliwość uchylenia się od odpowiedzialności za długi spółki. Jakie są przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu? czytaj dalej
2018-09-05

Prawo pracy

Czy ZUS ma prawo kwestionować wysokość wynagrodzenia pracownika?

Czy ZUS ma prawo kwestionować wysokość wynagrodzenia pracownika? Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada wgląd do wysokości wynagrodzeń pracownika. Czy ma jednak prawo aby kwestionować wysokość wynagrodzenia pracownika? W jakich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje wysokość pensji? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Faktura w postępowaniu nakazowym jako podstawa wydania nakazu zapłaty

Faktura w postępowaniu nakazowym jako podstawa wydania nakazu zapłaty Gdy kontrahenci nie wywiązują się z umówionych terminów można wystawić nakaz zapłaty wydany w podstępowaniu nakazowym. Pojawia się pytanie czy faktura w postępowaniu nakazowym może stanowić podstawę do wydania takiego nakazu zapłaty? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Czy czynny żal może pomóc nam uniknąć kary za przestępstwo skarbowe?

Czynny żal - kiedy jest skuteczny? Czynny żal może pomóc nam uniknąć kary za przestępstwo skarbowe. Czynny żal dąży do naprawienia szkody, należy go złożyć w formie pisemnej do właściwego urzędu skarbowego. W jaki sposób złożyć zawiadomienie zawierajace czynny żal? czytaj dalej

Czym jest mediacja i w jakich przypadkach należy ja zastosować?

Mediacja - sposób na rozwiązywanie sporu Mediacja jest stosowana w sprawach, w których spór można rozwiązać poprzez zawarcie ugody. Jest dobrowolnym środkiem rozwiązywania konfliktów, i wyjaśnienia spornych kwestii. Strony samodzielnie podejmują decyzję o czasie trwania mediacji. Przeczytaj! czytaj dalej
2018-08-30

Prawo spółek

Jak w praktyce wyglada rejestracja spółki w systemie S24?

Rejestracja spółki w systemie s24 - dla posiadaczy podpisu elektronicznego Rejestracja spółki w systemie S24 wymaga m.in. posiadania konta w systemie eKRS i wypełnienia odpowiedniego formularza potrzebnego do zarejestrowania spółki. Dokumenty podpisywane są za pomocą profilu zaufanego bądź podpisem elektronicznym. Przeczytaj! czytaj dalej