Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Krystian Czarny

2018-10-09

Podatek VAT

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek korekty VAT

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa- skutki podatkowe W razie wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki może wystąpić konieczność dokonania korekty podatku VAT. Wyjaśniamy również na przykładzie, jak na gruncie VAT rozliczyć aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sprawdź! czytaj dalej
2018-10-08

Podatek VAT

Rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości a korzyści

Rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości - kiedy możliwa Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży budynków, spełniający określone w ustawie warunki, korzystają ze zwolnienia z VAT. W określonych przypadkach możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości. Sprawdź kiedy jest możliwa! czytaj dalej
2018-10-01

Podatek VAT

Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego a VAT

Sprzedaż lokalu użytkowego a podatek VAT Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem użytkowania wieczystego w niektórych warunkach podlega zwolnieniu z podatku. Dowiedz się, o jakich przypadkach mowa oraz kiedy zobowiązany jesteś do opodatkowania transakcji sprzedaży lokalu użytkowego! czytaj dalej

Faktura wystawiona przedwcześnie – skutki VAT

Faktura wystawiona przedwcześnie a VAT Wystawienie faktury w odpowiednim terminie jest bardzo istotne na gruncie podatku VAT oraz podatku dochodowego. Czy faktura wystawiona przedwcześnie będzie budzić konsekwencje podatkowe w podatku od towarów i usług? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź! czytaj dalej

Paragon fiskalny przy usługach stomatologicznych - co zawiera?

Jak wystawić prawidłowy paragon fiskalny przy usługach stomatologicznych? W jaki sposób prawidłowo wystawić paragon fiskalny przy usługach stomatologicznych? Jakie elementy powinny się w nim znaleźć, aby nie był wadliwy? Jakie nazewnictwo stosować dokumentując sprzedaż świadczonych usług? Co powinno wynikać z treści paragonu? czytaj dalej

Nota korygująca wystawiona przez osobę fizyczną

Nota korygująca wystawiona przez osobę fizyczną - zasady wystawiania Nota korygująca wystawiona przez osobę fizyczną może budzić wiele wątpliwości pod względem jej poprawności oraz tego czy w ogóle może być wystawiona. Jaki zatem wpływ na księgowanie będzie miał taki dokument? Przeczytaj i sprawdź, kto wystawia notę! czytaj dalej

Klasyfikacja obiektów budowlanych dla celów podatku dochodowego

Klasyfikacja obiektów budowlanych a KŚT Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych w skrócie "PKOB" stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Na jej podstawie możliwe jest ustalenie prawidłowej klasyfikacji numeru KŚT. Sprawdź! czytaj dalej

Transakcje jednego rodzaju dotyczące cen transferowych - nowe podejście Ministra Finansów

Transakcje jednego rodzaju - czym są i jakie obowiązki z nimi się wiążą Na podatniku ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji gdy poszczególne transakcje stanowią transakcje jednego rodzaju. Artykuł wyjaśnia jakie to transakcje i w jakich sytuacjach zachodzi obowiązek sporządzania dokumentacji. czytaj dalej
2018-07-30

Podatek VAT

Zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni - podstawowe warunki

Zwrot różnicy podatku  w terminie 25 dni Czynni podatnicy VAT mają możliwość ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy. Czy zwrot różnicy podatku może nastąpić w terminie 25 dni? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2018-07-13

Podatek VAT

Usługa najmu nieruchomości – skutki w podatku VAT

Usługa najmu nieruchomości - określenie stawki VAT Usługa najmu nieruchomości podlega opodatkowaniu różnym stawką podatku VAT, określonym w zależności od jej cech charakterystycznych. Podatnik jest zobowiązany do wykorzystania właściwej stawki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dowiedz się szczegółów! czytaj dalej