Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Patrycja Mikuła

Opodatkowanie najmu środka transportu - warto wiedzieć

Opodatkowanie najmu środka transportu a certyfikat rezydencji Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy wynajmują często samochody. Niejednokrotnie opodatkowanie najmu środka transportu może budzić wątpliwości. Sprawdź, jak należy rozpatrywać opodatkowanie od zagranicznych oraz od polskich kontrahentów! czytaj dalej

Przychód z zysków kapitałowych a opodatkowanie podatkiem dochodowym

Przychód z zysków kapitałowych - czym jest? Część wprowadzanych zmian w ustawie o PIT powoduje, że przygotowanie rozliczeń podatkowych budzi wiele wątpliwości i stanowi spore wyzwanie. Dowiedz się, jak prawidłowo rozpoznać przychód z zysków kapitałowych, aby uniknąć zaległości podatkowych! czytaj dalej

Zakup książek od zagranicznego kontrahenta a import usług

Zakup książek od zagranicznego kontrahenta - kiedy jest importem usług? Zakup książek od zagranicznego kontrahenta rozliczany jest jako WNT lub import usług. Sprawdź, jak rozliczyć taki koszt! czytaj dalej

Owoce i warzywa dla pracowników - czy stanowią przychód?

 Owoce i warzywa dla pracowników jako przychód z nieodpłatnych świadczeń Czy oferując ogólnodostępne owoce i warzywa dla pracowników należy rozpoznać przychód z nieodpłatnych świadczeń? czytaj dalej

Ulga odsetkowa – kto może z niej skorzystać?

Ulga odsetkowa - w jaki sposób rozliczyć? Ulga odsetkowa przeznaczona jest dla określonej grupy podatników, którym w określonym ustawowo czasie udzielony został kredyt związany z budynkiem mieszkalnym. Dowiedz się, w jakim terminie oraz w jaki sposób możliwe jest skorzystanie z takiej ulgi! czytaj dalej

Wydatek na CSR - czy można ująć w rachunku podatkowym?

Wydatek na CSR - czy można rozliczyć w firmie? Prowadzone przedsiębiorstwa oprócz dążenia do maksymalizacji zysku, coraz częściej przyjmują współodpowiedzialność za społeczne potrzeby środowiska, w którym funkcjonują. Czy poniesiony przez firmę wydatek na CSR można ująć w rachunku podatkowym? Sprawdź czytaj dalej

Zmiany w cenach transferowych - co zostało wprowadzone w 2019 roku

Zmiany w cenach transferowych - kto musi sporządzać lokalną dokumentację? Od 01 stycznia 2019 r. wprowadzono szereg zmian w podatku PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Jednym z obszarów, które zostały objęte nowelizacją przepisów są ceny transferowe. Jakie zmiany w cenach transferowych zostały wprowadzone? Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Dokumentacja cen transferowych - kogo dotyczy obowiązek sporządzania?

Dokumentacja cen transferowych - kto musi ją prowadzić? Dokumentacja cen transferowych wynika z przepisów prawa podatkowego i jest istotnym dokumentem potwierdzającym stosowanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Co musi zawierać dokumentacja podatkowa? Kto ma obowiązek ją sporządzać? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

E-faktury – wystawianie, otrzymanie, przechowywanie

E-faktury - jak autoryzować? Jednym z głównych dokumentów wystawianych przez przedsiębiorców jest faktura. Podatnicy wystawią faktury w formie papierowej, ale coraz częściej także w formie e-faktury. Czym jest e-faktura i jakie są zasady jej wystawiania? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Rozliczenie podatku u źródła zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2019 r.

Rozliczenie podatku u źródła - wyłączenia i ograniczenia w poborze podatku Od 1. stycznia 2019 roku wprowadzone zostały znowelizowane przepisy dotyczące m. in. wyłączenia i ograniczenia podatku u źródła. Sprawdź, jak wygląda prawidłowe rozliczenie podatku u źródła oraz kiedy możliwy jest zwrot nadpłaconego podatku! czytaj dalej