Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop wychowawczy a podjęcie pracy zarobkowej

Od roku przebywam na urlopie wychowawczym w pełnym wymiarze z tytułu umowy o pracę. Ostatnio dostałam propozycję podjęcia pracy u innego pracodawcy na pełen etat. Czy w czasie kiedy trwa urlop wychowawczy mogę pracować?

Aneta, Wałbrzych

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo w tym czasie podjąć pracę na etacie czy inną działalność zarobkową, jednak nie może to kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Przepisy prawa pracy nie wskazują wprost, jaki wymiar etatu na urlopie wychowawczym gwarantuje, że osobista opieka nad dzieckiem zostanie zachowana. Z regulacji dotyczących podejmowania pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim wynika, że możliwość wykonywania pracy na urlopach związanych z rodzicielstwem jest dopuszczalna, ale wymiar tej pracy nie może przekraczać połowy etatu.

W związku z powyższym, praca podczas urlopu wychowawczego w wymiarze wyższym niż ½ etatu może zostać potraktowana jako uniemożliwiająca sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.