Poradnik Przedsiębiorcy

Czy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za niepełny miesiąc pracy?

Pracownica podjęła pracę na podstawie umowy o pracę na pełen etat od 26.03.2019 r. i zrezygnowała z niej 31.03.2019 r. Czy za ten czas należał się jej urlop wypoczynkowy? Nie jest to jej pierwsza praca w życiu i ma ponad dziesięcioletni staż pracy.

Waldemar, Radzymin

 

W przypadku gdy zatrudnienie zostaje nawiązane lub ustaje w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu kolejnego ustalany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Jeśli pracownik posiada prawo do urlopu kolejnego, wówczas prawo to przysługuje mu nawet za niepełny miesiąc pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, ile dni zostało przepracowanych w danym miesiącu. Bez względu na ich liczbę, Kodeks pracy wskazuje, że niepełny miesiąc pracy podlega zaokrągleniu w górę do pełnego miesiąca.

Zatem, jeżeli pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 26.03.2019 r. i zrezygnował z niej 31.03.2019 r., to za kilka dni pracy w marcu br. przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym, tj. 1/12 × 26 dni = 2,16, po zaokrągleniu - 3 dni urlopu.

Jeżeli nie wykorzystał go w naturze, pracodawca musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop. W założeniu, że w marcu pracownik nie pracował w innej firmie, gdzie poprzedni pracodawca za marzec udzielił urlop wypoczynkowy bądź wypłacił ekwiwalent za urlop