0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

OC biura rachunkowego a szkoda na rzecz klienta

Czy OC biura rachunkowego pokryje ewentualne straty poniesione przez klienta w związku z wyrządzonymi szkodami przez dane biuro? Jakie ryzyko ponosi klient biura rachunkowego i jak w razie szkody może skorzystać z OC? Czy każde biuro posiada OC? Sprawdź!

9 grudnia 2022

Prawa i obowiązki

Czy biuro nieruchomości musi posiadać jakiekolwiek licencje?

Biuro nieruchomości świadczy usługi pośrednictwa w obrocie różnego rodzaju nieruchomościami, m.in. gruntami, budynkami, lokalami. Czy w związku z wykonywaną działalnością biuro nieruchomości zobowiązane jest do posiadania jakichkolwiek licencji? Sprawdź!

2 grudnia 2022

Prawa i obowiązki

Kontrola biur rachunkowych - co może zostać skontrolowane?

Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się z możliwością przeprowadzenia przez odpowiednie instytucje jego kontroli. Jakie są zasady prowadzenia kontroli wobec biur rachunkowych? Sprawdź, jak przebiega kontrola biur rachunkowych i jaki może być jej zakres!

25 listopada 2022

Prawa i obowiązki

Nagrywanie rozmów z klientami - czy jest dozwolone?

Czy wiesz, w jakich sytuacjach nagrywanie rozmów z klientami jest możliwe? Sprawdź, czy takie nagranie stanowi dowód w postępowaniu karnym oraz czy nagrywanie rozmów przez przedsiębiorcę wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych i podlega pod RODO?

18 listopada 2022

Prawa i obowiązki

Tłumaczenie dokumentów w biurze rachunkowym - obowiązek klienta czy biura?

Jakie typowe zadania wykonuje biuro rachunkowe? Czy poza standardowymi zadaniami jego obowiązkiem jest tłumaczenie dokumentów klienta sporządzonych w języku obcym? Czy tłumaczenie dokumentów w biurze rachunkowym to obowiązek klienta czy biura? Wyjaśniamy!

4 listopada 2022

Prawa i obowiązki

Protokół wydania dokumentów z biura rachunkowego – darmowy wzór

Czy protokół wydania dokumentów z biura rachunkowego jest konieczny? Po co sporządzać protokół zdawczo-odbiorczy przy zakończeniu współpracy z klientem? Co powinien zawierać taki protokół? Sprawdź i pobierz darmowy wzór protokołu wydania dokumentów!

7 października 2022

Prawa i obowiązki

Obowiązki biur rachunkowych - najważniejsze informacje

Czy wiesz, jakie są obowiązki biur rachunkowych oprócz prowadzenia ewidencji księgowych i sporządzania rozliczeń i sprawozdań podatkowych? Sprawdź, czym jest AML, BDO i RODO oraz kiedy należy raportować schematy podatkowe i uiszczać opłatę środowiskową!

26 września 2022

Prawa i obowiązki

Umowa z biurem rachunkowym – odpowiedzialność cywilna i karna księgowej

Korzystasz z usług księgowych? Czy wiesz, co powinno znaleźć się w umowie z biurem rachunkowym? Czy księgowy ponosi odpowiedzialność za obsługę przedsiębiorcy? Przedstawiamy, jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna księgowej wobec klienta biura!

16 września 2022

Prawa i obowiązki

Czy numerowanie dowodów księgowych w PKPiR jest obowiązkowe?

Czy numerowanie dowodów księgowych w PKPiR jest koniecznością? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jaki sposób należy numerować dokumenty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz co grozi w przypadku braku numeracji dokumentów księgowych.

12 sierpnia 2022

Prawa i obowiązki

Obowiązek dekretacji dokumentów księgowych w pełnej księgowości

Główną z czynności, jakie biuro rachunkowe wykonuje dla klienta jest rozliczenie danego okresu. Aby to było jednak możliwe należy zaksięgować w ewidencjach dowody księgowe. Czy wiesz, kiedy występuje obowiązek dekretacji dokumentów księgowych? Sprawdź!

5 sierpnia 2022

Prawa i obowiązki

Zabezpieczenie akt osobowych pracowników - skuteczne działania

Prowadząc działalność ważne jest zabezpieczenie dokumentów klientów. Zabezpieczenie akt osobowych pracowników również należy do obowiązków biura. Jakie czynności musi podjąć pracodawca aby zabezpieczyć akta? Kto odpowiada za akta klienta biura?

14 września 2022

Prawa i obowiązki

Odpowiedzialność biura rachunkowego za niezłożenie deklaracji

Co do zasady przedsiębiorcy powierzają prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Jaką odpowiedzialność względem klienta i urzędu skarbowego ponosi biuro? Jaka jest odpowiedzialność biura rachunkowego za niezłożenie deklaracji?

27 lipca 2022

Prawa i obowiązki

Brak informacji od klienta a odpowiedzialność za prawidłowość wyliczeń wynagrodzeń

Pracodawca zatrudniający pracowników zgodnie z Kodeksem pracy ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Co w przypadku błędnie naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia? Kto w tej sytuacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wyliczeń wynagrodzeń? Sprawdź!

27 lipca 2022

Prawa i obowiązki

Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym bez okresu wypowiedzenia

Gdy przedsiębiorca chce korzystać z usług biura rachunkowego powinna zostać zawarta umowa o świadczenie usług. Na umowie zawarte są warunki co do współpracy jak i wypowiedzenia. Czy rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym może być natychmiastowe? Sprawdź!

19 lipca 2022

Prawa i obowiązki

Niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe - czy to możliwe?

Po zakończeniu umowy, biuro rachunkowe powinno wydać przedsiębiorcy dokumentację rachunkową i księgową. Czy biuro może odmówić wydania dokumentów klientowi? Które dokumenty musi przekazać? Sprawdź, co grozi za niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe!

26 lipca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów