Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Kadrowy

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia ZUS

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia ZUS Kontrakt menedżerski zaliczany jest do umów o świadczenie usług. Poznaj przepisy jakie regulują oskładkowanie tego typu umów. Jak postępować w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń, kiedy menedżer jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą? Przeczytaj! czytaj dalej
2019-05-14

Prawo pracy

Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika - co powinna zawierać?

Informacja o warunkach zatrudnienia - jakie informacje należy w niej zawrzeć? Informacja o warunkach zatrudnienia - jak powinna wyglądać i jakie informacje powinny się w niej znaleźć? Czy pracodawca ma obowiązek aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia? Odpowiedzi na te pytania, znajdziesz w poniższym artykule. czytaj dalej
2019-05-14

Prawo pracy

Limit pracy w nadgodzinach – kiedy i jak można go zmienić?

Limit pracy w nadgodzinach –  kiedy i jak można go zmienić? W wielu firmach braki kadrowe na poszczególnych stanowiskach powodują, że pozostali pracownicy muszą zostawać po godzinach. Jednakże, wykonywanie obowiązków w godzinach nadliczbowych jest ograniczone ilościowo. Ile wynosi limit pracy w nadgodzinach? czytaj dalej
2019-05-14

Prawo pracy

Zasiłek chorobowy a niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy a niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia Zwolnienie lekarskie wystawione jest na okres, w którym pracownik w opinii lekarza, powinien powstrzymać się od pracy. Gdy choroba pracownika rozpoczyna się po rozwiązaniu umowy, mogą pojawić się wątpliwości, czy pracowniki przysługuje zasiłek chorobowy. czytaj dalej
2019-05-14

Prawo pracy

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę

Nieprawidłowy okres wypowiedzenia na wypowiedzeniu umowy o pracę Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę. Bezpiecznie jest stworzyć je na piśmie. Powinno zawierać m.in. termin zakończenia umowy. Co się dzieje w przypadku, gdy na wypowiedzeniu zostanie wskazany nieprawidłowy okres wypowiedzenia? czytaj dalej
2019-05-14

Prawo pracy

Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Jak ustalić potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy są objęte ochroną przed potrąceniami według odrębnych zasad. Należy więc osobno obliczyć potrącenie z wynagrodzenia chorobowego i osobno z zasiłku chorobowego. czytaj dalej
2019-05-13

Prawo pracy

Zmiana stanowiska pracy – jak powinna przebiegać?

Zmiana stanowiska pracy - jak przebiega? Z jakimi formalnościami wiąże się zmiana stanowiska pracy? Czy można zmienić tylko jego nazwę? Jak jest różnica między wypowiedzeniem zmieniającym a porozumieniem zmieniającym? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj wszystkie odpowiedzi! czytaj dalej
2019-05-13

Prawo pracy

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może być inaczej postrzegane przez pracodawcę oraz pracownika a to z kolei prowadzi do sporów na drodze sądowej. Dowiedz się, co w tej kwestii twierdzi Sąd Najwyższy oraz kiedy można wręczyć wypowiedzenie! czytaj dalej
2019-05-10

Prawo pracy

Długotrwała choroba a rozwiązanie umowy o pracę

Długotrwała choroba a rozwiązanie umowy o pracę Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą co do zasady objęta jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy długotrwała choroba przekracza wskazane okresy ochronne. Przeczytaj artykuł i sprawdź to! czytaj dalej
2019-05-09

Prawo pracy

Przerwa w pracy - kiedy i w jakim wymiarze przysługuje?

Przerwa w pracy - kiedy i w jakim wymiarze przysługuje? Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - kwestię tę regulują przepisy prawa pracy. W poniższym artykule przyjrzymy się szczegółowo temu tematowi, ponieważ wyróżnić można kilka rodzajów takich przerw. czytaj dalej
2019-05-08

Prawo pracy

Kim jest i czym zajmuje się stażysta w firmie?

Kim jest i czym zajmuje się stażysta w firmie? Wielu pracodawców zastanawia się w jaki sposób może zorganizować staż w swoim zakładzie pracy. Odpowiadamy na pytania kim jest i czym zajmuje się stażysta w firmie, a także jakie obowiązki w związku z tym ma pracodawca. Przeczytaj! czytaj dalej
2019-05-07

Prawo pracy

Ekwiwalent za pranie odzieży - kiedy przysługuje pracownikowi?

Ekwiwalent za pranie odzieży Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi strój roboczy gotowy do użytku. Czasami jednak to pracownik odpowiada za czystość i stan swojego ubioru. Sprawdź czy należy mu się za to ekwiwalent za pranie odzieży! czytaj dalej
2019-05-06

Prawo pracy

Kiedy pracodawca płaci alimenty - czym jest zajęcie egzekucyjne?

Kiedy pracodawca płaci alimenty - czym jest zajęcie egzekucyjne? Komornik sądowy może dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika w ramach prowadzonych przez niego czynności. Jak zajęcie egzekucyjne wpływa na wynagrodzenie? Co w tej sytuacji musi zrobić pracodawca? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej
2019-05-06

Prawo pracy

Praca zmianowa - na czym polega i jakie są jej cechy?

Praca zmianowa - na czym polega? Na czym polega praca zmianowa? Jakie można wyróżnić modele pracy zmianowej? Jak dobrze zaplanować pracę zmianową? Jak wprowadzić pracę zmianową? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na pracodawcy. czytaj dalej

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reguluje kwestie dotyczące ponownego przeliczenia emerytury. W jaki sposób oblicza się wysokość emerytury? Kiedy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Sprawdź! czytaj dalej

Opóźnienie w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe - termin rezygnacji Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak można do niego przystąpić i jakie są konsekwencje opóźnienia w zapłacie składki na ubezpieczenie chorobowe! czytaj dalej

Długi względem ZUS - czym grożą zaległości w opłacaniu składek?

Długi względem ZUS - konsekwencje nieopłacania składek w terminie Nieterminowe opłacanie składek i długi względem ZUS wiążą się z naliczaniem odsetek, kosztów egzekucyjnych oraz w niektórych przypadkach z postępowaniem karnym. Czy małżonek przedsiębiorcy odpowiada za długi względem ZUS? Przeczytaj w artykule! czytaj dalej

Sprzęt służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych

Sprzęt służbowy użytkowany w celach prywatnych Sprzęt służbowy nie powinien służyć pracownikowi do celów prywatnych. Jak uregulować zasady dotyczące użytkowania powierzonych narzędzi pracy? Czym skutkuje zniszczenie sprzętu służbowego używanego w celach prywatnych? Przeczytaj w artykule! czytaj dalej
2019-04-30

Urlopy i inne

Urlop na żądanie - czym pracodawca może odmówić?

Urlop na żądanie - odmowa udzielenia Urlop na żądanie jest zagwarantowany pracownikowi przez Kodeks pracy. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu. W jakich przypadkach jest to uzasadnione? Przeczytaj o tym w naszym artykule i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-04-29

Prawo pracy

Udostępnienie samochodu służbowego w czasie urlopu - jak rozliczyć?

Udostępnienie samochodu służbowego Udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi w czasie trwania urlopu - jak wygląda w świetle prawa? Czy stosunek służbowy można uznać za źródło przychodu? Jak rozliczyć koszty udostępnionego paliwa wraz ze służbowym samochodem? Przeczytaj! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy możliwe jest jednorazowe wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez pracownika? Sprawdź zasady udzielania urlopów!
Zobacz odpowiedź eksperta