Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Kadrowy

2019-01-17

Prawo pracy

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem na rzecz pracownika, którego ten nie może się zrzec. W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Jak ustalić współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Kiedy podstawa wymiaru zasiłku ubezpieczonego powinna być podniesiona?

Kiedy podstawa wymiaru zasiłku ubezpieczonego powinna być podniesiona? Wskutek corocznego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia zmienia się również minimalna podstawa wymiaru zasiłku. Sprawdź kiedy istnieje obowiązek podwyższenia podstawy wymiaru zasiłku ubezpieczonego do podstawy minimalnej obowiązującej w 2018 roku! czytaj dalej

ZUS IWA - tylko do końca stycznia!

ZUS IWA - wszystko na temat tej deklaracji Zbliża się termin złożenia deklaracji ZUS IWA. Czym jest formularz ZUS IWA i jak go wypełnić? Czy każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji i w jakim terminie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat deklaracji ZUS IWA! czytaj dalej
2019-01-17

Prawo pracy

Praca w godzinach nocnych, o czym należy pamiętać zanim ją zaplanujemy

Praca w godzinach nocnych, o czym należy pamiętać zanim ją zaplanujemy Praca w godzinach nocnych - kiedy możemy o niej mówić? Jak Kodeks pracy reguluje pracę w porze nocnej? Kto nie może jej wykonywać? Jakie wymogi BHP należy spełnić, by ją zaplanować? Odpowiedzi na te inne pytania znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2019-01-17

Prawo pracy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady obliczania Pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki związane z zatrudnieniem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy! czytaj dalej

Zasiłek dla przedsiębiorcy z podwyższoną podstawą wymiaru składek

Zasiłek dla przedsiębiorcy z podwyższoną podstawą wymiaru składek Jakie świadczenia uzyska osoba prowadząca działalność w razie niezdolności do pracy? Kiedy wypłacany jest zasiłek dla przedsiębiorcy i jak ustalić jego wysokość przy opłacaniu składek od indywidualnej podstawy? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-01-17

Urlopy i inne

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop po zakończonym zatrudnieniu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - jak wyliczyć? Pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego? Przedsiębiorco, czy wiesz, w jakich sytuacjach jesteś zobowiązany wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Przeczytaj nasz artykuł, gdzie znajdziesz odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej
2019-01-17

Prawo pracy

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie Ze względu na swoją specyfikę, praca w porze nocnej podlega innym regulacjom prawnym niż praca w dzień. Jakie są obowiązki pracodawcy i o czym powinien poinformować pracownika? Przekonaj się, jaka jest wysokość dodatków za pracę w nocy! czytaj dalej
2019-01-17

Prawo pracy

Umowa na czas nieokreślony czyli nowy limit w praktyce

Umowa na czas nieokreślony czyli nowy limit w praktyce Od 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zawierania umów terminowych. Zmienił się okres ich wypowiedzenia oraz zostały ustalone limity co do ich zawierania. Czy czwarta umowa będzie to już umowa na czas nieokreślony? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Składki ZUS przedsiębiorcy - metody rozliczania

Składki ZUS przedsiębiorcy - jak rozliczać? Opłacone przez przedsiębiorców składki ZUS mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym lub zostać bezpośrednio ujęte w kosztach. W jaki sposób można je rozliczać? Poznaj metody rozliczania składek ZUS - wybierz korzystną dla siebie! czytaj dalej
2019-01-17

Urlopy i inne

Urlop okolicznościowy - zasady udzielania

Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje? Niektóre wydarzenia w życiu każdego człowieka wymagają dnia wolnego od pracy. W dni naprawdę ważne, jak narodziny dziecka, ślub czy śmierć bliskiej osoby przysługuje urlop okolicznościowy. Dowiedz się z naszego artykułu, na jakich zasadach się go udziela! czytaj dalej
2019-01-17

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje

Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy o pracę? Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Stanowi jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które kończy istniejący stosunek pracy. Dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę! czytaj dalej
2019-01-16

Prawo pracy

Jak przyznawać i rozliczać nadgodziny przedstawiciela handlowego?

Nadgodziny przedstawiciela handlowego - rozliczenie Charakterystyczną cechą pracy przedstawiciela handlowego jest jej mobilność. Jak w takim wypadku ustalać czas pracy? Czy nadgodziny przedstawiciela handlowego przyznawane są w taki sam sposób, jak innym pracownikom? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2019-01-16

Prawo pracy

Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu?

26 dni urlopu - kiedy przysługuje Pracownikowi przysługuje 20 dni lub 26 dni urlopu. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich miejsc pracy oraz okresy z tytułu ukończenia edukacji, których nie można sumować. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Kilka umów zlecenia - która będzie tytułem do ubezpieczenia?

kilka umów zlecenia Co zmieniło się w przepisach w przypadku gdy zleceniobiorca posiada kilka umów zlecenia? Która z nich będzie stanowiła tytuł do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2019-01-16

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie - od czego zależy jego podstawa?

Minimalne wynagrodzenie - od czego zależy jego podstawa? Pracownik zatrudniony w pełnym, miesięcznym wymiarze godzin ma zapewnione minimalne wynagrodzenie. Podstawę tego wynagrodzenia stanowi kilka składników. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat podstawy minimalnego wynagrodzenia pracownika! czytaj dalej

Etat i działalność gospodarcza a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Etat i działalność gospodarcza a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Prowadząc działalność gospodarczą, można podjąć zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Jakie składki należy wówczas opłacać? Czy etat i działalność gospodarcza umożliwiają przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ramach działalności? czytaj dalej
2019-01-16

Prawo pracy

Stawka godzinowa w umowie zleceniu - minimalne wynagrodzenie

Stawka godzinowa w umowie zleceniu - minimalne wynagrodzenie Minimalna stawka godzinowa w umowie zleceniu to wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia. Co się zmieniło i jak należy udokumentować zmian? Jak potwierdzać ilość przepracowanych godzin? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2019-01-16

Prawo pracy

Czy wiesz, czym jest kwota wolna od potrąceń?

Czy wiesz, czym jest kwota wolna od potrąceń? Egzekucja z wynagrodzenia nie ma na celu spowodować, że dłużnik nie będzie miał środków niezbędnych do prowadzenia normalnej egzystencji - kwota wolna od potrąceń ustalana jest przez przepisy. Dowiedz się na ten temat więcej, czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2019-01-16

Prawo pracy

Formy zatrudnienia - podobieństwa i różnice

Formy zatrudnienia czyli na jaką umowę zatrudnić pracownika Pracodawca może zatrudnić pracownika, wykorzystując różne formy zatrudnienia. Do najpopularniejszych form należy umowa o pracę, umowy cywilnoprawne czy modne ostatnio samozatrudnienie. Przeczytaj artykuł, w którym opisane są różne formy zatrudnienia! czytaj dalej