0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

10 wyników dla tematu: aneks-do-umowy

Artykuły:

Aneks do umowy - co można nim zmienić?

Jak najprościej zmienić warunki umowy, czy wystarczy podpisać aneks? Czy bez zgoda pracownika na podpisanie takiego aneksu, aneks jest nieważny? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czego pracodawca nie może zmienić przez aneks do umowy!

12 lipca 2023

Aneks do umowy - wzór z omówieniem

Wiele zawieranych w obrocie gospodarczym umów po jakimś czasie wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak poprawnie sporządzić aneks do umowy. Do pobrania darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.

4 lipca 2023

Czy zmiana organizacji czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego?

Umowa o pracę to nic innego jak określone zasady współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Jednak nie każda zmiana wiąże się z konicznością zmian zapisów w umowie. Czy zmiana organizacji czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego? Sprawdź

29 maja 2023

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy - wzór z omówieniem

Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające to dwie możliwości wprowadzenia zmian w dotychczasowych warunkach pracy. Kiedy można zastosować porozumienie zmieniające? Przeczytaj i skorzystaj ze wzoru porozumienia zmieniającego!

4 maja 2023

Wypowiedzenie zmieniające – jakie niesie za sobą skutki

Czym jest wypowiedzenie zmieniające? Jaki jest tryb i forma wypowiedzenia zmieniającego? Kto jest uprawniony do jego złożenia? Jakie muszą wystąpić przesłani do złożenia tego dokumentu? Przeczytaj nasz artykuł i i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

22 marca 2023

Aneks do umowy - wzór aneksu do umowy z omówieniem

Umowy zawierane w obrocie gospodarczym często wymagają wprowadzenia drobnych zmian. Aneks do umowy to dokument, dzięki któremu można wprowadzić te zmiany. Dowiedz się jak stworzyć ten dokument i pobierz darmowy wzór aneksu do umowy w formacie PDF lub DOC!

19 stycznia 2023

Czy podwyżka bez aneksu jest zgodna z przepisami?

Wiadomo, że nie można zmienić warunków umowy o pracę na niekorzyść pracownika bez wprowadzenia procedury wypowiedzenia zmieniającego. Czy zatem podwyżka bez aneksu do umowy będzie zgodna z przepisami? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

15 czerwca 2022

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia cudzoziemca?

Zmiana wynagrodzenia jest możliwa, jednak zawsze wymaga to zmiany adekwatnych dokumentów. Jednak czy możliwa jest także zmiana wynagrodzenia cudzoziemca? Jak formalności należy dopełnić? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

2 lutego 2022

Wypowiedzenie zmieniające a aneks - kiedy się stosuje?

Zmiany postanowień zawartych w umowie o pracę działających na niekorzyść pracownika powinny zostać wprowadzone w odpowiedniej formie. Pierwszą z nich jest aneks, drugą wypowiedzenie zmieniające. Dowiedz się z artykułu czym różnią się te formy!

19 października 2021

Klauzula rebus sic stantibus - kiedy należy zawrzeć w umowie?

Przez pandemie nie możesz poprawnie zrealizować podpisanej umowy? Klauzula rebus sic stantibus jest formą modyfikacji istniejącej umowy, gdy nie możesz jej poprawnie zrealizować przez zewnętrzne okoliczności. Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu!

18 maja 2021

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów