0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Arbitraż jako metoda rozwiązywania sporów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam problem z kontrahentem. Wykonałem usługę, wystawiłem za nią fakturę – klient przyjął zarówno usługę, jak i fakturę, po czym po dwóch tygodniach oświadczył mi, że jednak nie akceptuje tej usługi i nie zapłaci mi połowy faktury. Słyszałem, że jest coś takiego jak arbitraż – co to jest arbitraż i czy w tej sytuacji pomoże on w rozwiązaniu sporu?

Jan, Warszawa

Arbitraż to jedna z metod rozwiązywania sporu, tzw. sąd polubowny, jego główną cechą jest bowiem to, że spór rozstrzygany jest bez udziału sądu powszechnego. Co to oznacza? Przede wszystkim szybsze załatwienie sprawy oraz mniejszy nakład finansowy na obsługę sporu.

Czy każdy przedsiębiorca może zgłosić się do sądu arbitrażowego?

Tak, arbitraż jest dostępny zarówno dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, stąd nie ma w tym przypadku ograniczeń.

W jakich sprawach można wykorzystać arbitraż?

Arbitraż najczęściej jest wykorzystywany w sprawach gospodarczych i cywilnych, czyli również dokładnie takiej, jaka została opisana w pytaniu. Wyrok sądu arbitrażowego może być podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej, co dla przedsiębiorcy, który faktycznie wykonał usługę, a nie otrzymał umownej zapłaty, oznacza odzyskanie należności

Czy obie strony muszą wyrazić zgodę na arbitraż?

Obie strony muszą wyrazić zgodę na arbitraż. Aby poddać się mu, mają możliwość:

  • dokonania zapisu na sąd polubowny już w umowie,

  • zawarcia dodatkowej umowy o poddaniu się pod arbitraż w momencie pojawienia się sporu. 

Jak powinna brzmieć klauzula arbitrażowa w umowie?

Klauzula w umowach podawana zwykle w postanowieniach końcowych może brzmieć przykładowo: „Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy [nazwa] zgodnie z regulaminem tego Sądu”.

Gdzie złożyć wniosek o sąd arbitrażowy?

W Polsce jest około 50 działających sądów arbitrażowych w tym sądy online, czyli realizujące proces w pełni internetowo.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów