0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Lista wspólników a księga udziałów – czy to ten sam dokument?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy lista wspólników to ten sam dokument, co księga udziałów? Co powinna zawierać lista wspólników, a co księga udziałów?

Magdalena, Rawicz

Lista wspólników i księga udziałów, mimo że są podobne w swej zawartości, są dwoma odrębnymi dokumentami. Księga udziałów jest dokumentem wewnętrznym spółki z o.o. Każdy ze wspólników może ją przeglądać, a do jej prowadzenia zobowiązany jest zarząd spółki. Księga udziałów powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego ze wspólników,
  • adres każdego ze wspólników,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników,
  • wzmiankę o ustanowieniu ewentualnego zastawu lub użytkowaniu udziału,
  • wszystkie zmiany dotyczące wspólników, np. zmiana adresu, zmiana nazwiska, zmiana liczby udziałów.

Na podstawie księgi udziałów tworzona jest lista wspólników. Powinna być ona przedstawiana w KRS przy rejestracji spółki oraz po każdorazowej zmianie wspólników, podpisana przez wszystkich członków zarządu oraz zawierać:

  • imię i nazwisko (lub firmę) każdego ze wspólników,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników,
  • wzmiankę o ustanowieniu ewentualnego zastawu lub użytkowaniu udziału.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów