0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CIT estoński a inne przepisy podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zagadnienia dotyczące preferencyjnego opodatkowania CIT-em estońskim wymagają analizy pod kątem opłacalności, a do tego ważne jest, by uwzględnić, czy podatnikowi przysługują obecnie jakieś ulgi podatkowe. Jeśli tak, rodzi się pytanie, czy będzie możliwe korzystanie z nich po przejściu na CIT estoński. Sprawdźmy zatem, jak na podatek ryczałtowy od dochodów spółek wpływają inne przepisy podatkowe.

Ulga na złe długi w CIT estońskim

Wybierając ryczałt od dochodów spółek tzw. CIT estoński, firmy nie muszą borykać się z kontrolowaniem terminów płatności za wydatki pod względem podatku dochodowego, bowiem w tej formie opodatkowania nie stosuje się przepisów związanych z ulgą na złe długi. Oznacza to równocześnie, że jeżeli firma ma problemy z dochodzeniem zapłat za należności od swoich kontrahentów, to również nie zastosuje tej ulgi. Brak wykorzystania ulgi na złe długi w CIT estońskim wynika z faktu, iż podstawą opodatkowania CIT-em estońskim jest przepis art. 28n ust. 1 updop, a sama ulga za złe długi odnosi się jedynie do podstawy liczonej według zasad ogólnych, tj. na podstawie art. 18 i 24d updop.

CIT estoński – czy możliwa ulga B+R i co z IP BOX?

Spółki, które wybiorą rozliczanie CIT-em estońskim, nie mogą równolegle korzystać ani z ulgi B+R, ani z IP BOX. W praktyce nie jest zatem możliwe łączenie opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek z ulgami, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w swoich materiałach:

„W systemie ryczałtu, z założenia, nie przewiduje się dodatkowych odliczeń od podstawy opodatkowania, z wyjątkiem takich, które zapewniają zgodność z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Utrata prawa (obowiązku) do dokonywania wskazanych odliczeń nie ma charakteru bezwzględnego – przepisy te będą mogły być ponownie stosowane po opuszczeniu systemu ryczałtu od dochodów spółek. Prawo (obowiązek) do dokonywania wskazanych odliczeń będzie przysługiwało podatnikowi jedynie w odniesieniu do wydatków czy kosztów powstałych w okresie po zakończeniu opodatkowania ryczałtem”.

Podatek minimalny w CIT estońskim

Przepisy dotyczące podatku minimalnego zostaną odroczone do roku 2024, natomiast najprawdopodobniej i tak nie będą się one odnosiły do firm opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

CIT estoński a płatności na rachunek spoza białej listy

Jeżeli spółka dokona zapłaty za wydatek powyżej 15 000 zł (a od 2024 powyżej 8000 zł) na rachunek bankowy niezarejestrowany na tzw. białej liście, to według zasad ogólnych taki wydatek w całości nie może być kosztem podatkowym. Zasada ta nie ma jednak miejsca w modelu ryczałtowym, co jest uzasadnione z uwagi na odmienne zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz proinwestycyjne założenia ryczałtu.

Podatek od przychodów z budynków

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: „Należy wskazać, że ryczałt jest alternatywnym sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w stosunku do klasycznego CIT. Przepis art. 28h ustawy o CIT wskazuje, że dla ustalenia podstawy opodatkowania w ryczałcie nie stosuje się innych przepisów ustawy o CIT regulujących analogiczne kwestie, tj. w zakresie ustalenia dochodu, podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, a także podatku od przychodów z budynków czy podatku minimalnego, których rozliczenie jest bezpośrednio związane z podstawowymi (klasycznymi) zasadami rozliczania podatku CIT”. Zatem podobnie jak z podatkiem minimalnym, podatek od przychodów z budynków na CIT estońskim nie wystąpi.

Ceny transferowe – czy stosujemy w CIT estońskim?

Tak. Tutaj inaczej niż przy podatku minimalnym czy przychodach z budynków ustawodawca nie wyłączył w art. 28h updop stosowania przepisów regulujących odrębne obowiązki podatkowe, tj. m.in właśnie w zakresie cen transferowych czy też dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, dochodów z niezrealizowanych zysków oraz w zakresie obowiązków płatnika i poboru podatku u źródła. Tutaj więc w praktyce nie ma znaczenia, czy korzystamy z opodatkowania na zasadach ogólnych, czy z ryczałtu – ceny transferowe znajdują zastosowanie również do podatników, którzy wybrali opodatkowanie CIT-em estońskim. Takie stanowisko przedstawił również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2022 roku o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB, w której czytamy, że „[...] wybór ryczałtowego opodatkowania od dochodów spółek tzw. estońskiego CIT-u wiąże się z wyłączeniem stosowania pewnych regulacji zawartych w ustawie CIT, niemniej dotyczy to tylko niektórych z nich. W przypadku regulacji dotyczących cen transferowych mamy do czynienia z przepisami, które są nadal przepisami właściwymi dla spółek opodatkowanych ryczałtem. Co istotne, żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dot. cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane tzw. estońskim CIT-em”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów