0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście na CIT estoński w trakcie roku – czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prawne coraz częściej zastanawiają się nad wyborem estońskiego CIT-u jako formy opodatkowania, co mogą zrobić dobrowolnie. Jego zaletą jest brak podatku od dochodów ze sprzedaży usług lub towarów. Co istotne, podatnik może zdecydować się na przejście na CIT estoński w trakcie roku, sprawdźmy zatem, w jaki sposób!

W jaki sposób przejść na CIT estoński?

Przejście na estoński CIT to dobrowolna decyzja podatnika. Aby dokonać takiej zmiany, należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania – ZAW-RD – do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin, jakiego trzeba przestrzegać, to koniec pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z estońskiego CIT-u. Możliwe jest jednak przejście na CIT estoński w trakcie roku.

Przejście na CIT estoński w trakcie roku

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na przejście na CIT estoński w trakcie roku podatkowego. Zawiadomienie ZAW-RD można złożyć przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe. Wówczas księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania „ryczałtem”. Przejście na CIT estoński w trakcie roku podatkowego oznacza jego skrócenie i może on wtedy obejmować okres krótszy niż 12 miesięcy.

Przykład

Podatnik decyduje się na przejście na CIT estoński w trakcie roku. Pierwszym miesiącem, kiedy ma rozliczać się „ryczałtem”, jest czerwiec. Oznacza to, że księgi rachunkowe musi zamknąć w maju tego roku. Zatem ostatni rok podatkowy przed przejściem na CIT estoński będzie trwał od stycznia do maja, czyli 5 miesięcy. Za ten okres powinien wówczas sporządzić sprawozdanie finansowe. Pierwszy rok na estońskim CIT będzie natomiast trwał od czerwca do grudnia, czyli 7 miesięcy. Podatnik nie musi zmieniać roku obrotowego spółki, ale następne sprawozdanie finansowe będzie sporządzone na koniec przyjętego przez jednostkę roku obrotowego, który w tych okolicznościach będzie ponownie obejmował okres krótszy niż 12 miesięcy.

Przejście na CIT estoński w trakcie roku rodzi też obowiązek dokonania ewidencyjnych wyodrębnień w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Podatnik jest zobligowany wyodrębnić w kapitale własnym:

  • kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych, które odniesiono na kapitały, a zostały wypracowane w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

  • oraz kwoty niepokrytych strat, które zostały poniesione w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Mimo że przejście na CIT estoński w trakcie roku jest możliwe, to inaczej sytuacja wygląda w zakresie rezygnacji z tej formy opodatkowania. Nie jest ona bowiem dopuszczalna w trakcie trwającego roku obrotowego (podatkowego).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów