0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy można opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów zabytkowych stawką 8%?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy coraz częściej inwestują w zabytkowe samochody. Przynosi to w perspektywie lat bardzo duże zyski. Często kupują takie samochody, rekonstruują i sprzedają. Przedsiębiorcy nierzadko dokonują zakupów samochodów poza granicami kraju. Ponadto po renowacji samochody także są sprzedawane do innych krajów. Podatnicy zastanawiają się, czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów zabytkowych można opodatkować stawką 8%. 

Pojazd zabytkowy

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że nie każdy samochód jest zabytkowy. Definicję samochodu zabytkowego znajdziemy w art. 2 pkt 39 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

W świetle tej definicji pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Tym samym musimy sprawdzić, jaki pojazd można wpisać do rejestru zabytków. Samochody osobowe wpisywane są do niego, jeżeli mają co najmniej 25 lat, a od zakończenia wytwarzania danego modelu upłynęło 15 lat.

Przykład 1.

Podatnik dokonał zakupu mercedesa z 1960 roku. Samochód nie jest już produkowany od 1965 roku. W tym przypadku może być uznany za zabytkowy. Musi oczywiście uzyskać wpis do rejestru zabytków.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

WNT stosuje się pod warunkiem, że nabywcą towarów jest:

  • podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika;
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. A.

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przykład 2.

Podatnik będący czynnym podatnikiem zakupił od podatnika z Niemiec używany samochód. Podatnik z Niemiec 15 maja wystawił fakturę dokumentująca zakup samochodu. Pojazd został przetransportowany do Polski dopiero 12 czerwca. Jak opodatkować taką transakcję?

W tym przypadku doszło do WNT. Tym samym nabycie samochodu należy opodatkować w Polsce. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, czyli niemieckiego dostawcę.

Przykład 3.

Podatnik będący czynnym podatnikiem zakupił od podatnika z Niemiec używany samochód. Pojazd został przetransportowany do Polski 15 maja. Kontrahent z Niemiec nie wystawił podatnikowi faktury. Jak opodatkować taką transakcję?

W tym przypadku również doszło do WNT. Podatnik nie otrzymał faktury VAT. Jej brak jednak przy WNT nie oznacza, że nie musi on rozliczyć podatku. Tym samym podatnik winien rozliczyć WNT najpóźniej 15 czerwca.

Opodatkowanie dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich

W treści ustawy oraz w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 120 ustawy o VAT ustawodawca przewidział możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% do dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich. 

Za przedmioty kolekcjonerskie uznaje się m.in. przedmioty kolekcjonerskie o wartości historycznej. W ich przypadku możemy więc stosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%. 

Biorąc pod uwagę powyższą definicję pojazdów zabytkowych, są one bez wątpienia przedmiotami kolekcjonerskimi.

Przykład 4.

Podatnik dokonał importu obrazu (dzieła sztuki) z USA. W takim przypadku może zastosować stawkę podatku w wysokości 8%.

Stawka 8% przy WNT samochodów kolekcjonerskich

Co do zasady sprzedaż samochodów nowych i używanych podlega opodatkowaniu według stawki 23%. W przypadku samochodów zabytkowych mamy jednak do czynienia z przedmiotami kolekcjonerskimi. 

Przykład 5.

Podatnik zakupił w Niemczech od podatnika od wartości dodanej samochód kolekcjonerski i przywiózł go do Polski. U podatnika wystąpi WNT. Jaką stawką podatku winien on opodatkować WNT zabytkowego samochodu?

Niestety w tym przypadku podatnik nie będzie mógł zastosować preferencyjnego opodatkowania stawką 8%.

Podatnik może zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%, gdy spełni dwa poniższe warunki:

  • dochodzi do WNT;
  • dokonujący dostawy towarów to podatnik podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie przepisy art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT stawkę 8% możemy zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiotem WNT są dzieła sztuki dostarczane przez ich twórców.

Tym samym w naszym przypadku nie dochodzi do WNT, ponieważ dzieła sztuki nie są dostarczane przez twórcę. Z regulacji wynika bowiem wprost, że tylko w takim przypadku możemy zastosować stawkę 0%. Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów zabytkowych, musimy więc taką transakcję opodatkować stawką 23%.

Podsumowując, podatnicy dokonujący zakupu przedmiotów kolekcjonerskich muszą zwracać uwagę na rodzaj transakcji. W przypadku dokonania WNT tylko w bardzo nielicznych przypadkach można stosować obniżoną stawkę podatkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów