Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem a obowiązek podatkowy

Zagraniczni kontrahenci nie zawsze przywiązują wagę do faktur i zdarza się, że dokonując zakupu towaru od dostawcy unijnego, polski podatnik czeka miesiącami na fakturę dokumentującą transakcję. Jak rozliczyć się z tytułu WNT, gdy nie posiadamy dokumentu zakupu?

Definicja WNT

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dodatkowo, aby zakup towarów od kontrahenta z zagranicy mógł być transakcją kwalifikowaną jako WNT powinien zostać dokonany przez czynnego podatnika VAT-UE, czyli zarejestrowanego dla celów czynności wewnątrzwspólnotowych.

Obowiązek podatkowy przy WNT

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Jak więc należy wykazać transakcję jeżeli do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy, nabywca nie posiada faktury? 

 

Uwaga!

Podatnik podatku od wartości dodanej to innymi słowy podatnik VAT z innego kraju UE.

Brak faktury a rozliczenie WNT

Brak otrzymania faktury przez nabywcę towarów w ramach transakcji WNT nie oznacza, iż powinien on czekać na dokument. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów to nabywca jest podatnikiem, co oznacza, że to na nim ciąży obowiązek wykazania podatku należnego jak od sprzedaży. Zgodnie z ustawą o VAT nawet jeżeli podatnik nabywający towar nie otrzyma faktury, to 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru, ma obowiązek opodatkować transakcję i wykazać ją w deklaracji VAT za ten okres.

Jednocześnie jako nabywcy towaru przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu. Tym sposobem taka transakcja nie obciąża polskiego podatnika i jest dla niego neutralna z podatkowego punktu widzenia.

Ponieważ podatnik nie posiada dokumentu zakupu, dla celów wykazania wartości transakcji powinien wziąć pod uwagę np. złożone zamówienie, ofertę dostawcy lub korespondencję z dostawcą.