0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynny żal będzie mniej skuteczny – zmiany w KKS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynny żal to oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Złożenie go ma na celu uniknięcie sankcji karnoskarbowych poprzez wyjaśnienie organowi okoliczności sprawy i przyczyn błędów i pomyłek. Zmianie ma jednak ulec Kodeks karny skarbowy, w wyniku czego czynny żal nie będzie już tak bardzo skuteczny.

Czynny żal – obecne przepisy

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeśli podatnik popełni „czyn zakazany”, czyli jedną z pozycji z długiej listy uchybień takich jak m.in. oszustwa podatkowe, nieterminowe składanie deklaracji czy nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, może uniknąć sankcji karnoskarbowych. Ponadto warunkiem jest uiszczenie wszelkich zobowiązań publicznoprawnych. Co ważne, czynny żal należy złożyć przed tym, jak organ rozpocznie czynności służbowe dotyczące tego czynu.

Czynny żal – niekorzystne zmiany

Na niekorzyść podatników zmianie ulegnie art. 16 ust. 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego (KKS). Od tego czasu czynny żal jest nieskuteczny, gdy zostanie złożony „po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

Obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw jest na etapie prac legislacyjnych.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów