0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Grupy VAT – przesunięcie terminu wejścia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do Senatu trafiła uchwalona przez Sejm ustawa mająca przesunąć termin wejścia w życie przepisów dotyczących grupy VAT. Jak dotąd, miały one powstawać od 1 lipca 2022 roku. Na kiedy przesunięto możliwość tworzenia grup VAT?

Czym są grupy VAT?

Zgodnie z nową definicją ustawową grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o VAT w skład grupy VAT mogą wchodzić wyłącznie podmioty, które:

  • posiadają siedzibę na terytorium kraju, czyli w Polsce,

  • lub nie posiadają siedziby w Polsce, ale na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą – członkiem grupy VAT może być taki oddział.

Co ważne, podmioty należące do grupy muszą spełniać jednocześnie warunki wszystkich trzech powiązań między sobą: finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Przesunięcie terminu wejścia grupy VAT

Zapowiedzi dotyczące wprowadzenia grup VAT w ramach Polskiego Ładu spowodowały, że powstało wiele zastrzeżeń w tym temacie. Eksperci domagali się m.in. doprecyzowania przepisów. Ostatecznie Ministerstwo Finansów zaproponowało przesunięcie wprowadzenia możliwości tworzenia grupy VAT na 1 stycznia 2023 roku. Zmiana ta zostanie wdrożona w ustawie o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Wejście w życie grupy VAT ma być przesunięte z 1 lipca 2022 roku na 1 stycznia 2023 roku

Jakie zmiany w zakresie grupy VAT wprowadza proponowana ustawa?

Zmiany odnoszące się do grupy VAT mają dotyczyć nie tylko terminu wejścia, ale i innych regulacji z tym związanych. Ministerstwo proponuje modyfikacje w ewidencji, które będą musieli prowadzić członkowie grupy VAT. Jej wzór będzie udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. W rozporządzeniu ma także zostać określony szczegółowy zakres danych, jakie członkowie grupy VAT będą musieli wykazywać w ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów