0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynny żal przy korekcie JPK – od kiedy nie będzie obowiązkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który popełnił błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym, w celu uniknięcia konsekwencji zobowiązany jest złożyć korektę JPK wraz z czynnym żalem. Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. Od kiedy czynny żal nie będzie wymagany przy korekcie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Czynny żal a korekta JPK – obowiązujące przepisy

Obecnie czynny żal ma swoje zastosowanie przy składaniu korekty JPK, jeśli popełniony przez podatnika czyn spełnia przesłanki zgodnie z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, który wskazuje na podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji oraz art. 64a wspomnianego kodeksu, dotyczącego przesłania nierzetelnej ewidencji.

Czynny żal przy korekcie JPK a projektowane zmiany w prawie

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego, który po zmianach nie zakłada obowiązku przesyłania czynnego żalu wraz z korektą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorca, który popełni błąd i dokona jego korekty przed wykryciem popełniania czynu zabronionego przez organ podatkowy, nie zostanie ukarany karą grzywny z KKS. Jak informuje resort finansów, swoje zastosowanie będzie miał wówczas art. 16a Kodeksu karnego skarbowego.

Art. 16a ustawy Kodeks karny skarbowy

„Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie”.

Kiedy czynny żal nie będzie wymagany przy korekcie JPK?

Projekt nowelizacji ustawy jest aktualnie konsultowany z Ministerstwem Sprawiedliwości; data wejścia przepisów w życie nie jest jeszcze znana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów