Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy Polski Ład – sankcje dla pracodawców, którzy płacą „pod stołem”!

Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowej reformy podatkowej, która może okazać się istną rewolucją. Uszczelnienie systemu podatkowego to główny cel tej ustawy oraz równolegle likwidacja szarej strefy. Czy to koniec z płaceniem „pod stołem” i pracą na czarno? Czy Nowy Polski Ład sprawi, że pracodawcy nie będą już stosowali tego procederu?

Nowy Polski Ład – sprawiedliwy system podatkowy

Reforma podatkowa, która ma mieć miejsce w 2022 roku, zakłada 3 główne zmiany:

  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku i inne powiązane z nią rozwiązania, zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej, ulgę dla klasy średniej i zmiany w uproszczonych formach opodatkowania;
  • pakiet rozwiązań i zachęt podatkowych skierowanych do biznesu, wspierających rozwój firm w kierunku przemysłu 4.0;
  • pakiet uszczelnień systemu podatkowego, czyli przepisy ograniczające szarą strefę i transfer środków bez podatku do rajów podatkowych. Jego efektem będzie wyrównanie szans dla firm działających na polskim rynku.

To właśnie likwidacja szarej strefy i promowanie legalnego zatrudnienia mają zmniejszyć nierówności między biznesem, który działa uczciwie, a tymi, którzy omijają prawo lub działają na jego granicy.

Zapłata „pod stołem” będzie surowo karana!

Obecnie pracownik, który pracuje na czarno i dostaje pieniądze „pod stołem”, nie jest chroniony, czyli w przypadku wykrycia takiego zdarzenia musi zapłacić zaległe należności podatkowe wraz z odsetkami. Nowy Polski Ład ma całkowicie stanąć po stronie pracownika. Nie będzie on karany za ten proceder, a całą odpowiedzialność przejmie pracodawca. Co to oznacza? Pracownik, który pracuje na czarno i dostaje pieniądze „pod stołem”, po zgłoszeniu tego odpowiednim organom nie będzie musiał płacić podatku ani nie poniesie żadnych innych kosztów z tym związanych. Pracodawca zaś będzie musiał:

  • uregulować podatek wraz z odsetkami;
  • zapłacić dodatkową sankcję w postaci podatku od minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno;
  • opłacić składki za ubezpieczenie społeczne.

Nowe prawo będzie więc całkowicie chroniło pracownika, nie zaś pracodawcę.

Obecne przepisy nie wspierają pracownika, który otrzymuje pieniądze „pod stołem”, co więcej – jest on za taki proceder karany. W momencie ujawnienia zdarzenia pracownik musi wykazać dochód od pracodawcy, który nie opłaca za niego składek, i zapłacić podatek wraz z odsetkami. To powoduje, że pracownicy nie zgłaszają do urzędów, że pracują nielegalnie. Nowy Polski Ład ma całkowicie zburzyć ten schemat i całą odpowiedzialność przelać na pracodawców, którzy działają w tej sferze nieuczciwie. To duży krok, którego celem jest wyeliminowanie szarej strefy w Polsce.