0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa skala podatkowa od 2020 roku – obniżka do 17%

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość podatku dochodowego, który będzie musiał uiścić płatnik, zależy w głównej mierze od wartości osiągniętego dochodu. W związku z wejściem w życie nowej skali podatkowej od 1 października 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania PIT w 2020 r. Sprawdź, jak wygląda nowa skala podatkowa od 2020 r. i dowiedz się, jak obliczyć wysokość podatku dochodowego.

Nowa skala podatkowa od 2020 r. – co się zmienia?

Jesienią 2019 r. w życie weszła istotna zmiana, a mianowicie obniżka stawki podatku dochodowego z 18% do 17% (w ramach pierwszego progu skali podatkowej, drugi próg pozostaje bez zmian). Dodatkowo warto wyróżnić, że przepisy na gruncie skali podatkowej wprowadziły na początku roku 2019 daninę solidarnościową zwaną potocznie trzecim progiem podatkowym. Dotyczyć ona będzie osób o najwyższych zarobkach – powyżej 1 mln zł rocznie. Danina solidarnościowa liczona jest w następujący sposób:

[przychód - (koszty + składki ZUS)] x 4%

Środki uzyskane w ramach daniny solidarnościowej przekazane zostaną na solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Skala podatkowa po zmianach

Skala podatkowa 2019 dla rozliczeń PIT w 2020 r. wynosi:

  • 17%, gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa od 85 528 zł,
  • 32% gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od kwoty 85 528 zł (pod stawkę 32% podlega wyłącznie nadwyżka nad ww. kwotę).

Nowa skala podatkowa od 2020 r. a kwota wolna od podatku
Skala podatkowa przewiduje pięć progów, według których będzie można wyliczać kwotę wolną od podatku lub jej brak. Przy dochodzie rocznym podatnika:

  • 1 zł – 8000 zł – kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł;
  • 8000 zł – 13 000 zł – kwota wolna to wynik następującego równania: 1 360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł];
  • 13 000 zł – 85 528 zł – kwota wolna wynosi 525,12 zł;
  • 85 528 zł – 127 000 zł – kwota wolna to wynik następującego równania: 525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł): 41.472 zł];
  • od 127 000 zł – kwoty wolnej od podatku brak.

nowa skala podatkowa od 2020

Jak obliczyć wysokość zaliczki PIT w 2020 r.?

Podatnicy, którzy w 2020 roku korzystają ze skali podatkowej, będą mogli dochody poniżej 85 528 zł uzyskane w 2020 roku opodatkować stawką 17% oraz pomniejszyć o kwotę wolną od podatku. Natomiast zaliczka, dla której dochód przekracza kwotę 85 528 zł, powinna być opodatkowana co do zasady w dwóch stawkach: do kwoty 85 528 zł w stawce 17%, a od kwoty powyżej 85 528 zł – w stawce 32%, już bez możliwości pomniejszenia zaliczki o kwotę wolną od podatku.

Przykład 1.

Podatnik w styczniu 2020 roku osiągnął dochód w kwocie 20 tys. złotych. W uproszczeniu podatnik zaliczkę wyliczy następująco: (20 000 zł x 17%) - 525,12 zł. Podatek wówczas wyniesie: 2 874,88 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów