0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Holowanie samochodu kosztem uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W wielu przypadkach użytkowane w firmie samochody, zarówno ciężarowe, jak i osobowe, objęte są jedynie obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Nie każdy przedsiębiorca, ze względu na koszty wykupuje dla firmowych samochodów dodatkowe ubezpieczenie AC.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 pkt. 48) za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Zatem brak dobrowolnego ubezpieczenia może w pewnej mierze ograniczać prawo uznania za koszt wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu.

Jak zatem w oparciu o powyższe należy rozpatrzyć sytuację, w której przedsiębiorca z powodu awarii pojazdu, niezwiązanej z wypadkiem, zmuszony jest wezwać lawetę. Czy wydatek na holowanie samochodu może być kosztem podatkowym?

Wskazany artykuł ustawy o PIT dotyczy sytuacji:

  • likwidacji pojazdu,
  • utraty pojazdu,
  • remontów powypadkowych pojazdu.

Koszty powstałe w wymienionych przypadkach przy braku dobrowolnego ubezpieczenia, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Katalog wyłączeń nie zawiera jednak sytuacji awarii samochodu na skutek inny niż wypadek. Sytuacja, w której zepsuciu ulega silnik, bądź inna część uniemożliwiająca dalsze bezpieczne poruszanie się pojazdem, nie skutkuje likwidacją ani też utratą pojazdu. Wymaga jedynie naprawy, czego również nie można zakwalifikować do remontu powypadkowego. Aby jednak dostarczyć samochód do warsztatu, często konieczne jest skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych, które świadczą usługi holowania. Co więcej, usługa holowania nie ma związku z naprawą ani remontem, a tylko przemieszczeniem zepsutego pojazdu. W związku z tym należy stwierdzić, że jeśli samochód stanowi środek trwały firmy, a wydatek na holowanie spowodowane awarią, jest związany z działalnością i gospodarczo uzasadniony, to może on stanowić koszt uzyskania przychodu. Fakturę za usługę holowania przedsiębiorca księguje więc do kolumny 13 księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki. Od faktury za holowanie firmowego samochodu podatnik może odliczyć VAT, jeśli przysługuje mu takie prawo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów