Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracownik wypowiedział umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy? Jaką podstawę prawną wpisać w wystawianym dla niego świadectwie pracy?

                                                                                                                   Marta, Nowa Wola

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony może zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. obowiązek związany z uzasadnieniem przyczyn wypowiedzenia ciąży jedynie na pracodawcy.

Obowiązkowo w ust. 3 lit. a świadectwa pracy pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 K.p. W przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dodatkowo podaje się stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Uwzględniając podane reguły, w przypadku wypowiedzenia umowy bezterminowej przez pracownika w świadectwie pracy należy wpisać jako podstawę prawną art. 30 § 1 pkt 2 K.p. i zaznaczyć, że umowę wypowiedział pracownik.