0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydłużony termin na integrację kas fiskalnych online z terminalem płatniczym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów od lat podejmuje działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W założeniach Polskiego Ładu padły zapowiedzi umożliwienia fiskusowi kontroli nad płatnościami dokonywanymi kartą płatniczą, bowiem reforma zakładała obowiązkową integrację kas fiskalnych z terminalem płatniczym już od 1 lipca 2022 roku. Termin wypełnienia zobowiązania zostanie jednak odroczony w czasie.

Obowiązkowa integracja kas fiskalnych online z terminalem płatniczym

Ministerstwo Finansów w założeniach reformy Polskiego Ładu przedstawiło regulacje, które od 1 lipca 2022 roku miały nałożyć na przedsiębiorców obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi.

Problemem we wprowadzeniu tego obowiązku były od samego początku warunki techniczne, jakie musiałby spełnić posiadany przez przedsiębiorcę terminal płatniczy. Mianowicie terminal płatniczy, aby mógł być zintegrowany z kasą fiskalną, musiałby mieć protokół FROB. Tak więc posiadane urządzenie nie byłoby dostosowane do nowych regulacji, a co za tym idzie – wiązałoby się to z koniecznością zakupu nowego terminala. Zakup nowego terminala płatniczego, gdy ten posiadany działa, byłoby natomiast dodatkowym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy.

Przypominamy, że niewypełnienie wspomnianego obowiązku wiązałoby się z nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 5000 zł.

Ministerstwo Finansów wychodzi jednak naprzeciw przedsiębiorcom i informuje o odroczeniu terminu na obowiązkową integrację kas fiskalnych online z terminalem płatniczym.

Przedłużony termin na integrację kas fiskalnych online z terminalem płatniczym

Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane jest odroczenie terminu obowiązkowej integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 roku.

W związku z powyższym do 31 grudnia 2024 roku wobec przedsiębiorców, którzy nie dokonają integracji, nie będzie miała zastosowania kara administracyjna w wysokości 5000 zł, jeśli zmiana w przepisach dojdzie do skutku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów