0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak głosować poza miejscem zameldowania w wyborach do PE?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przebywam na wakacjach u teściowej, która mieszka w innym województwie. Chciałabym wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Irmina, Tarnów

 

Co do zasady, wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Do rejestru wyborców jest się wpisywanym automatycznie, na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmieniło się miejsce zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy figurujemy tam w rejestrze wyborców.

Na podstawie rejestru wyborców jest sporządzana lista wyborców, czyli osób uprawnionych do głosowania w danej obwodowej komisji wyborczej.

Osoby, które chcą głosować poza miejscem zameldowania mogą:

  • pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i z nim się udać na głosowanie w innej miejscowości. Wniosek o dane zaświadczenie należy złożyć w swoim urzędzie gminy. Można to uczynić pisemnie, listownie, elektronicznie lub osobiście. Ta opcja jest przydatna, jeśli wyborca nie zna miejsca, w którym będzie przebywać w dniu wyborów. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą,

  • złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będą przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Z tej opcji nie mogą skorzystać osoby, które nie wiedzą, gdzie będą przebywać w dniu wyborów.

Osoby, które wiedzą, gdzie będą przebywać w dniu wyborów mogą wybrać jedną z powyższych możliwości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów