0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak motywować pracownika?

Wielkość tekstu:

Wykształcony, z doświadczeniem, zaangażowany - podstawowe cechy idealnego pracownika. O ile posiadanie dyplomu i praktyki leży w gestii samego zatrudnionego, o tyle na zaangażowanie w pracę duży wpływ ma pracodawca. Co zrobić, aby dobry pracownik stał się jeszcze lepiej zmotywowany do pracy?

Pozapłacowe metody motywowania pracowników można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

  • rozwiązania organizacyjne,
  • bodźce społeczno-psychologiczne,
  • wyposażenie techniczne stanowiska pracy.

Rozwiązania organizacyjne dotyczą m. in. rozkładu obowiązków, delegowania odpowiedzialności, umożliwiania awansu itp. Ważne jest, aby pracownik czuł, że jego działania coś wnoszą, że jest w jakimś stopniu odpowiedzialny za funkcjonowanie firmy, a jego praca może przekładać się na awans. Jak to osiągnąć?

Przede wszystkim ważny jest tu podział obowiązków i wyznaczanie konkretnych celów. Zadaniem szefa jest taki podział zadań, aby każdy jego pracownik miał przed sobą pewne wyzwanie, któremu jednak będzie w stanie sprostać. Cele zbyt łatwe szybko nudzą, nie umożliwiają rozwoju i w efekcie zatrudniony nie będzie miał motywacji, aby się angażować. Z kolei cel zbyt trudny spowoduje frustrację i niechęć do podejmowania jakiejkolwiek próby rozwiązania problemu, z którym osoba zakłada, że sobie nie poradzi.

 

Wśród rozwiązań organizacyjnych warto też wskazać delegowanie zadań odpowiedzialnych. Pracownik, który otrzyma taki cel, czuje się doceniony, obdarzony zaufaniem - a za tym idzie chęć do wywiązania się z zadania w jak najlepszy sposób.

Zaangażowany pracownik to osoba zadowolona ze swojego stanowiska. Jednak należy pamiętać, że każdy chce się rozwijać - dlatego zawsze należy umożliwiać swoim podwładnym awans. Warto w tej kwestii poznać bliżej plany, cele i szczególne zdolności pracownika. Ścieżka rozwoju dobrze dopasowana do konkretnej osoby to bardzo duży motywator.

Drugą grupą metod motywowania się bodźce społeczno-psychologiczne. Najprostszą - ale często zaniedbywaną - metodą są tu pochwały. Informacja zwrotna na temat dobrze wykonanego zadania znaczy bardzo wiele. Ważne, aby chwalić za konkrety - nie będzie wtedy podstaw do oskarżeń o faworyzowanie. Dobrze przedstawiona pochwała na forum jest motywatorem nie tylko dla docenionego pracownika, ale też pozostałych członków zespołu.

Wśród bodźców psychologiczno-społecznych ważna jest także kultura organizacyjna firmy. Przykładem jest tu pochwalanie współzawodnictwa w przeciwieństwie do rywalizacji, włączanie pracowników w życie firmy, umożliwianie im współuczestnictwa w procesie decyzyjnym. Warto pamiętać, że już w fabryce Henry-ego Forda stwierdzono, iż pracownik, który miał świadomość że wytwarzana przez niego konkretna część samochodu jest niezbędnym elementem całości, pracował wydajniej, niż pracownik nastawiony wyłącznie na swoje jedno monotonne zadanie.

Ostatnia z podstawowych grup czynników to zadbanie o techniczne wyposażenie stanowiska pracy. Może się to wydawać, że jest to metoda banalna, jednakże - warto o nią zadbać. Pracownik, który ma pod ręką niezbędne narzędzia i świadomość, że firma dba o jego warunki pracy i komfort - psychiczny i fizyczny - będzie naprawdę pracował lepiej. Oczywistym jest zresztą, że efektywniej pracuje się, kiedy nie trzeba poszukiwać w całym biurze jedynego dostępnego zszywacza.

Jak widać, dobry szef powinien skupić się nie tylko na pensjach, ale też organizacyjnych, psychologicznych i technicznych aspektach funkcjonowania swojej firmy. Wymienione wyżej czynniki motywacji to tylko przykłady, które można poszerzać i modyfikować - tak aby były dopasowane dla tej konkretnej firmy. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zatrudniał nie tylko dobrych fachowców, ale także pracowników lojalnych i zaangażowanych w losy firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów