0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o przywrócenie terminu- jak skutecznie sformułować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy termin jest dochowany?

Termin do dokonania określonej czynności prawnej jest zachowany, jeśli pismo wpłynie do organu/instytucji najpóźniej ostatniego dnia przewidzianego przez ten termin. Co w przypadku, kiedy z przyczyn od nas niezależnych nie dokonaliśmy określonej czynności? Jeżeli nie dochowaliśmy terminu nie ze swojej winy, możemy wnieść wniosek o przywrócenie terminu.

Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu przysługuje stronie, jeżeli bez swojej winy (np. z powodu choroby) nie dotrzymała terminu przewidzianego do dokonania jakiejś czynności procesowej.

Na złożenie wniosku mamy 7 dni od momentu ustania przyczyny uchybienia. Wniosek kierujemy do podmiotu wobec którego uchybiliśmy.

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu musi zawierać informacje o czynności procesowej, co do której strona wnosi o przywrócenie terminu, wyjaśnienie powodów niedokonania danej czynności w terminie oraz wykazanie, że niedochowanie terminu nie było zawinione przez stronę, a także wskazanie kiedy ustała przyczyna uchybienia (data). Ważne jest, że jednocześnie ze złożeniem wniosku strona musi dokonać tej czynności, której terminu nie dochowała. Należy uprawdopodobnić powyższe fakty. Następnie sąd zbada taki wniosek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów