Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak skutecznie sformułować wniosek o przywrócenie terminu?

Kiedy termin jest dochowany?

Termin do dokonania określonej czynności prawnej jest zachowany, jeśli pismo wpłynie do sądu najpóźniej ostatniego dnia przewidzianego przez ten termin. Nadanie pisma = wniesienie go do sądu. Jeżeli nie dochowaliśmy terminu nie ze swojej winy, możemy wnieść wniosek o przywrócenie terminu.

Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu przysługuje stronie, jeżeli bez swojej winy (np. z powodu choroby) nie dotrzymała terminu przewidzianego do dokonania jakiejś czynności procesowej.

Na złożenie wniosku mamy 7 dni od momentu ustania przyczyny uchybienia. Wniosek kierujemy do sądu, który wydał orzeczenie.

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu? 

We wniosku musi się znaleźć informacja o czynności procesowej, do której strona wnosi o przywrócenie terminu, wyjaśnienie powodów niedokonania danej czynności w terminie oraz wykazanie, że niedochowanie terminu nie było zawinione przez stronę, a także wskazanie kiedy ustała przyczyna uchybienia (data). Ważne jest, że jednocześnie ze złożeniem wniosku strona musi dokonać tej czynności, której terminu nie dochowała. Następnie sąd dokona zbadania takiego wniosku.

Ustawowy termin do dokonania określonej czynności prawnej jest zachowany, jeśli pismo wpłynie do właściwego sądu najpóźniej ostatniego dnia tego terminu. Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Zasadność wniosku jest badana przez sąd.