0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W postępowaniu cywilnym strony muszą dokonywać wszystkich czynności w terminach określonych przez sąd lub kodeks postępowania cywilnego. Czasami jednak można wnioskować o przywrócenie terminu uchybionego.

Kiedy możemy wnosić o przywrócenie terminu?

Uchybienie terminu danej czynności może nie być zawinione przez stronę. Jest to sytuacja, gdzie termin może zostać przywrócony, ale sam brak winy nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką. Trzeba pamiętać, że przywrócenie terminu jest niedopuszczalne, jeśli jego uchybienie nie powoduje negatywnych skutków procesowych dla żadnej ze stron. Przy wnoszeniu wniosku o przywrócenie terminu należy pamiętać o dokonaniu czynności procesowej. W takim razie, przesłankami przywrócenia terminu są:

  1. brak winy strony w uchybieniu terminu;
  2. negatywne skutki dla strony z racji uchybienia terminu;
  3. wniesienie wniosku o przywrócenie terminu;
  4. dokonanie wraz z wniesieniem wniosku czynności procesowej.

Kiedy termin zostaje przywrócony?

Ważną informacją jest, że termin może zostać przywrócony tylko na wniosek strony zainteresowanej, ponieważ sąd nigdy nie robi tego z urzędu. Art. 169-172 kodeksu postępowania cywilnego poświęcone są właśnie wnioskowi o przywrócenie uchybionego terminu.

Jaki wpływ na postępowanie sądowe ma złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Niestety, złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie wpływa na tok postępowania w sprawie czy też wykonywania orzeczenia. Jednakże, w przypadku stosownych okoliczności, sąd może wstrzymać postępowanie czy wykonanie orzeczenia.

Co zrobić, gdy wniosek zostanie odrzucony?

Jak wspomniano wyżej, przywrócenie terminu następuje w drodze postanowienia sądu. W przypadku odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu, strona może złożyć zażalenie. Trzeba jednak pamiętać, że na podstawie kodeksu cywilnego:

1. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej;
2. przywrócenie terminu jest możliwe tylko wówczas, gdy strona uchybiła terminowi nie w własnej winy i ponosi negatywne skutki uchybienia terminu;
3. wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie tygodniowym od czasu ustania przyczyny uchybienia;
4. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów