0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niezłożenie deklaracji w terminie - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Za niezłożenie deklaracji grozi kara

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przepisami ustaw do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. W zależności od tego jaką zadeklarował formę opłacania (miesięczną czy kwartalną) podatki opłaca co miesiąc lub co kwartał. Zdarzają się jednak sytuacje gdy przedsiębiorca nie złoży deklaracji w terminie. Jaka wówczas grozi mu kara?

Niedotrzymanie terminu jest wykroczeniem

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie stanowi czyn zabroniony w przepisach kodeksu karnego skarbowego, a dokładniej wykroczenie skarbowe. Karą za jego popełnienie jest grzywna. Gdy więc organ podatkowy wezwie przedsiębiorcę do złożenia zaległej deklaracji, musi być on przygotowany, że oprócz obowiązku złożenia zaległej deklaracji urząd skarbowy może nałożyć na niego mandat za popełnione wykroczenie skarbowe. Jeżeli podatnik zgadza się z wykroczeniem za jaki kara została nałożona i wartością tej kary, składa podpis na przedłożonym mandacie, co jest jednoznaczne  z jego przyjęciem.

Przedsiębiorca gdy nie zgadza się z wielkością nałożonej kary czy też nie przyznaje się do popełnionego czynu może nie wyrazić zgody na przyjęcie mandatu. Wówczas sprawa trafia do sądu.

Czynny żal chroni przedsiębiorcę przed karą

Nie zawsze jednak niezłożenie deklaracji w terminie musi oznaczać karę. Jeżeli bowiem przedsiębiorca sam złoży zaległą deklarację i powoła się na instytucję czynnego żalu kara może go ominąć. Jednak musi to zrobić przed udokumentowaniem przez organ podatkowy niezłożenia deklaracji. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał już upomnienie od urzędu w związku z niezłożeniem deklaracji podatkowej w ustawowym terminie, czynny żal może nie przynieść pożądanego efektu. Urząd wówczas nakłada na przedsiębiorcę karę grzywny.

 

Ważne!

Przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji za okresowe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za okresowe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników!

 
 
Należy więc pamiętać, że nie tylko nieopłacenie podatku w terminie ale również niezłożenie deklaracji podatkowej jest czynem zabronionym w Kodeksie karnym skarbowym. Jeżeli więc nawet przedsiębiorca opłaci w ustawowym terminie należny podatek ale nie złoży deklaracji może być pociągnięty do odpowiedzialności za ten czyn i zobowiązany do zapłaty wymierzonej przez organ skarbowy kary grzywny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów