0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sankcje karne za niezłożenie deklaracji VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest składanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnicy tego podatku są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe (VAT-7 lub VAT-7K). O konieczności dostarczenia do urzędu VAT-7 (lub VAT-7K) nikt przedsiębiorcy nie przypomni, chyba że upłynie ustawowy termin. Jednak lepiej do takiej sytuacji nie dopuścić i pilnować obowiązujących dat, ponieważ podatnikowi grożą sankcje karne za niezłożenie deklaracji VAT.

Obowiązek złożenia "zerowej" deklaracji VAT

Bardzo istotną informacją jest, iż przedsiębiorcy mają obowiązek składania również tzw. “zerowych” deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Dotyczy to sytuacji, gdy w danym okresie podatnik nie wykonał żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu. Brak złożonej deklaracji sprawia, że organy podatkowe nie posiadają żadnej informacji na temat tego, czy podatnik powinien wpłacić kwotę należnego VAT, czy też nie dokonał żadnej opodatkowanej czynności.

Obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT od stycznia 2017 r. (lub I kwartału 2017 roku) dotyczy podatników:

  • zobligowanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług (uczestnicy obrotu objętego procedurą odwrotnego obciążenia);
  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne!

Obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT będzie dotyczył wszystkich podatników bez wyjątku począwszy od stycznia 2018 roku.

Kara za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 w ustawowym terminie może stanowić wykroczenie. Przede wszystkim warto zaznaczyć, iż samo niedotrzymanie terminu nie podlega karze. Zależy to od oceny organu podatkowego, który sprawdza, czy podatnik w takim wypadku działał umyślnie (a więc chciał popełnić czyn zabroniony albo po prostu zgodził się na to). Pod uwagę brana jest również szkodliwość społeczna takiego przeoczenia.

W związku z powyższym, zostaną nałożone na przedsiębiorcę sankcje karne za niezłożenie deklaracji VAT w postaci kary grzywny za popełnienie czynu zabronionego. W 2017 roku wysokość kary grzywny, waha się w granicach od 200 zł do 40 000 zł.

Sankcje karne za niezłożenie deklaracji VAT - przestępstwo karne skarbowe

Sytuacja może przyjąć zupełnie inny obrót, gdy deklaracja w ogóle nie zostanie złożona, a sprawa wyjdzie na jaw przy kontroli skarbowej. Wówczas organ skarbowy ma prawo orzec, iż podatnik dopuścił się nieujawnienia podstawy opodatkowania, a więc przestępstwa karnego skarbowego. Stanie się tak, jeżeli wartość uszczuplonego podatku przekroczy 10 000 zł. Do tej kwoty wciąż będzie to wykroczenie.

W przypadku przestępstwa sprawa musi zostać skierowana do sądu, a dodatkowo przedsiębiorca trafia do Krajowego Rejestru Karnego. W tym wypadku ustawodawca przewidział 3 rodzaje kary:

  • pozbawienia wolności,
  • ograniczenia wolności,
  • kara grzywny.

W 2017 roku, ostatnia z nich wynosi od 666,60 zł do 19 198 080 zł.

O składaniu deklaracji VAT zawsze warto pamiętać - to najlepszy sposób na uniknięcie sankcji karnych za niezłożenie deklaracji VAT. Jeżeli jednak przedsiębiorcy zdarzy się chwila zapomnienia, wówczas zawsze może skorzystać z wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, które gwarantuje brak wpisu do rejestru karnego. Innym rozwiązaniem, które przyniesie oczekiwane skutki, ale tylko wówczas, gdy nieterminowe złożenie deklaracji nie wyjdzie na jaw, jest złożenie informacji o swoim zaniedbaniu, czyli tzw. “czynny żal”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów