0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak uporać się z nadpłatą w ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że po opłaceniu składek na fundusze pozaubezpieczeniowe tj. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na koncie podatnika widnieje nadpłata. Co zrobić, żeby ją rozliczyć?

Nadpłata w ZUS a zaległości na koncie za wcześniejsze i bieżące okresy

W przypadku gdy przedsiębiorca ma na swoim koncie zaległości względem ZUS, wówczas nie może zaliczyć nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Nie ma też możliwości złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Co ważne, ZUS nie informuje na bieżąco  o kwocie nadpłaconych składek ubezpieczeniowych. Obowiązujące przepisy ustawy nie wskazują terminu dla przesłania takiej wiadomości płatnikowi.

Nadpłata w ZUS a brak zaległości na koncie płatnika składek

Po stwierdzeniu nadpłaty na koncie w ZUS i sprawdzenia, czy płatnik nie ma zaległości, ZUS z urzędu zalicza nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań. Płatnik składek ma możliwość zwrotu nadpłaty po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wniosek o zwrot nadpłaty w ZUS

W przypadku chęci złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, należy dostarczyć go do oddziału ZUS właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Można tego dokonać tradycyjnie przez złożenie pisemnego wniosku osobiście lub drogą elektroniczną przez zaufany profil na ePUAP. Po zatwierdzeniu wniosku, ZUS ma 30 dni na dokonanie zwrotunadpłaty.

Płatnik składek nie ma ściśle wyznaczonego terminu, jeśli chodzi o złożenie wniosku o zwrotnadpłaty, ale musi pamiętać o 5 letnim okresie roszczenia, po upływie którego następuje przedawnienie.

Podsumowując, płatnik składek po otrzymaniu informacji o nadpłacie może złożyć wniosek o zwrot kwoty, o ile nie ma zaległości na koncie za wcześniejsze i bieżące okresy. Jeśli płatnik składek nie ma zaległości, wówczas ZUS z urzędu zalicza ją na poczet przyszłych zobowiązań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów